'Yatağan'ın faaliyetleri durdurulsun'

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu, Yatağan Termik Santralının faaliyetinin
durdurulması istemiyle Muğla Valiliği'ne başvurdu.

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu, Yatağan Termik Santralının faaliyetinin
durdurulması istemiyle Muğla Valiliği'ne başvurdu. Aralarında İzmir Barosu Başkanı Noyan Özkan'ın da bulunduğu Baro Kent ve Çevre Komisyonu, Muğla Valiliği'ne gönderdiği dilekçeyle Yatağan Termik Santralının gayri sıhhi müessese ruhsatı ve emisyon izni almaksızın, üç ünitesiyle üretime devam ettiğini öne sürdü. Termik santral ile ilgili yargılamada Aydın İdare
Mahkemesi ve Danıştay 6. Dairesinin dava konusu termik santralın çalıştırılmasında hukuka ve Anayasa'ya aykırılık olduğu yönünde kararları bulunduğu hatırlatılan dilekçede, insan ve çevre sağlığını tehdit eden termik santralın faaliyetinin, hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmadığı belirtildi.
Dilekçede, ortada bir anayasa ihlali bulunduğu, Türkiye'nin enerji ihtiyacının
yadsınamayacağı, ancak bunların kesinleşmiş mahkeme kararlarına uymamayı haklı kılmayacağı anlatıldı. Yatağan ve çevresinde yaşanan felaketin katlanılmaz boyutlara ulaştığı iddia edilen dilekçede, "Mahkeme kararı gereğince, santralın faaliyetine derhal son verilmesini, mahkeme kararının bugüne kadar uygulanmamasının nedenleri hakkında bilgi verilmesini ve dilekçemize süresi içinde yanıt verilmesini dileriz" denildi.