Yatak altında yakalanan âşığa cezadan kaçış yok

'Eyvah kocam' nidasıyla birlikte yatağın altına saklanan âşık, bu 'eyleminden' sadece tiyatro sahnesi ya da beyazperdede cezasız kurtulacak.

ANKARA - 'Eyvah kocam' nidasıyla birlikte yatağın altına saklanan âşık, bu 'eyleminden' sadece tiyatro sahnesi ya da beyazperdede cezasız kurtulacak. Evli biriyle ilişkiyi tanımlayan 'zina' suç olmaktan çıkarılsa da, ilişki amacıyla girdiği evde yakalanan kişileri hapis bekliyor. Yargıtay, rızasıyla evine gittiği kadının kocası tarafından karyola altında yakalanan sanığa verilen beraat kararını bozdu ve 'konut dokunulmazlığını ihlal'den ceza verilmesini istedi. TCK'da bu suçun cezası iki yıl hapis.
Vodvilleri andıran olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşandı. Evli bir kadının evine onun rızasıyla giren sanık, bir süre sonra eve gelen koca tarafından karyola altında, hem de yarı çıplak yakalandı. Ardından bu yabancı konuk, 'geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan yargılandı.
Sulh Ceza Mahkemesi, 'Medeni Yasa'daki son değişiklikle kocanın aile reisi olmaktan çıkarıldığı ve sanığın konuta şikâyetçi kocanın eşinin rızasıyla girdiği' gerekçesiyle beraat kararı verdi.
'Kocanın haklarına saldırıldı'
Yargıtay 2. Ceza Dairesi mahkeme kararını bozdu ve şu gerekçelerle sanığa ceza verilmesini istedi: "Evli bir kadınla ilişki kurmanın, evlilikte bağlılık yükümlülüğünü öngören Türk Medeni Yasası'na, dolayısıyla hukuka aykırı olduğu ve kocanın haklarına saldırı niteliğinde olduğu açıktır. Böyle bir ilişkinin kendi evinde kurulmasına, kocanın rızasının olması elbette düşünülemez ve varsayılamaz. Olayda, sanığın saat 23.30'da, kocasının bulunmadığı bir sırada kadının rızasıyla eve girdiği bellidir. Koca kapının eşi tarafından geç açılması üzerine kuşkulanarak evin içini araması sırasında, karyolanın altında yarı çıplak sanığı yakalaması biçimindeki eylemde ise, kuşkusuz kocanın rızasının olduğu yine düşünülemez. Sanığın, kocasının rızasının söz konusu olamayacağını bilerek ve iradesiyle konuta girdiği ve varsayılan rızasızlık nedeniyle atılı suçu oluştuğu gözetilmeden, yasal olmayan gerekçeyle beraate karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir."
Konut dokunulmazlığını ihlal suçuna TCK 116. maddede iki yıla kadar hapis öngörülüyor.