Yatan hastaya ilaç ve malzeme hastaneden

Yatarak tedavi olan hastanın tüm ilaç ve malzemelerini 15 Ekim'den
itibaren yattığı hastane sağlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, yine bu tarihten itibaren hastalarını...

ANKARA- Yatarak tedavi olan hastanın tüm ilaç ve malzemelerini 15 Ekim'den
itibaren yattığı hastane sağlayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, yine bu tarihten itibaren hastalarını, tetkik ve tahlil için başka bir sağlık kurum veya kuru-luşuna sevk edemeyecek.
15 Haziran'da yürürlüğe giren tedavi yardımıyla ilgili tebliğ, sağlık hizmetleriyle ilgili yeni uygulamalar için dört aylık geçiş süresi öngörüyordu. Düzenleme şöyle:

  • Yatarak tedavilerde hastanede kullanılacak tıbbi malzeme ve ilaçların temininden hastane sorumlu. Tanınan dört aylık süre içinde resmi sağlık kurumlarınca temin edilemeyen ilaçlar, hak sahiplerinin sağlık karnelerine, 'Eczanemizde yoktur, yatan hasta' kaşesi basılıp başhekimlik onayı alındıktan sonra sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecek. Reçeteler beş günlük maksimum tedavi dozunu geçemeyecek. Tüberküloza bir aylık ilaç yazılabilecek.
  • Kurumla sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşları, hastalarını tetkik veya tahlil için başka yere sevk edemeyecek. Hastaneler, yapamadıkları tahlil ve tetkik için dışarıdan hizmet satın alacaklar.
    'Hazır değiliz'
    Ancak üniversite hastaneleri, tanınan dört aylık sürenin hazırlıklara yetmediğini söyledi. Hacettepe, Gazi ve Ankara üniversiteleri tıp fakülteleri hastaneleri yetkilileri, "Malzeme temini için açılan ihalelerin süresi uzun oluyor. Geri ödemeler de aksadığı için uygulamada sıkıntı olur" dedi.