Yatılı okullarda alarm raporu

Bingöl'deki yatılı bölge ilköğretim okulları raporu vahim: Uyum sağlayamayanlar okuldan kaçıyor, bunlardan yedisi donarak hayatını kaybetti. Küçük öğrenciler tacize uğruyor.

ANKARA - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki yatılı (YİBO) ve pansiyonlu (PİO) ilköğretim okullarında, kamu-oyundan saklanan dramatik
olayların yaşandığı ortaya çıktı. 10 yıl içinde okullara uyum sağlayamayarak kaçan yedi çocuk soğukta donarak öldü. Yaşça büyük öğrencilerin küçüklere cinsel tacizde bulunduğu ve bunun nadiren anlaşıldığı rapor edildi.
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, Türkiye genelindeki YİBO ve PİO'ları incelemeleri ve eksiklerini belirlemeleri amacıyla görevlendirdiği bakanlık müşavirleri raporlarını hazırladı. Müşavirlerden Kadir Kellecioğlu'nun Bingöl'deki dokuz YİBO ve sekiz PİO'da yaptığı incelemelerinin yer aldığı rapor, en dikkat çekeni oldu. Kellecioğlu'nun bir ay süren ildeki araştırmasında, YİBO ve PİO'lar konusunda çeşitli iddialarda bulunuldu.
Öğrenciler pasif
Raporda, YİBO ve PİO'larda eğitim gören çocukların pasif, içine kapanık olduklarına dikkat çekilirken, eğitim seviyesi yüksek velilerin çocuklarını bu kurumlara yollamadığı belirtildi. Okullardaki ortamı yakından tanıyan personelin de çocuklarını kaydetmediği vurgulanan raporda, şöyle devam edildi:
"Bu okulların çocuk psikolojisine aykırı ortamlar olduklarının halk tarafından bilinmeye başlandığı, dışarıdan görüldüğü gibi rahat sıcak bir ortam olmadıkları öğrenciler ve velileri tarafından değişik şekillerde ifade edilmektedir. Ancak her şeye rağmen bu okulların çocuklar üzerindeki
olumsuz etkilerinin farkında olmayan, genellikle de fakir ve kültür seviyesi düşük ailelerce yoğun bir şekilde tercih edildikleri görülmektedir."
Raporda ifade edilen bir diğer sorun çocuklar arasında yaşanan taciz olayları. Büyük öğrenciler ile küçük öğrencilerin yoğun olarak aynı mekânları paylaşmasından kaynaklı bu tür sorunların doğduğu belirtilen raporda, "Yaşça büyük olan öğrencilerin küçükler üzerinde zaman zaman cinsel tacizleri olduğu, bunun yetkililerce nadiren fark edildiği görüşmelerde ifade edilmektedir" denildi.
Kellecioğlu'nun raporunda, YİBO ve PİO'larda sıkça dile getirilen sorunlar şöyle sıralandı: "Bazı branşlarda öğretmen eksikliğinden kaynaklı derslerin boş geçmesi, dersliklerin yemekhane olarak kullanılması, yemeklerin sertifikalı aşçılar tarafından değil hizmetliler tarafından yapılması, revirlerde sağlık personelinin bulunmaması."
Ayrıca bu sorunların yanı sıra, ölümle sonuçlanan dramatik olayların da yaşandığı anlatıldı. Kadir Kellecioğlu, küçük yaşta bu kurumlara eğitim için gönderilen çocukların aile öz-lemi başta olmak üzere çeşitli nedenlerden YİBO ve PİO'lardan kaçtığını belirledi. raporda şöyle denildi:
"Öğrencilerin bu okullarda yoğun bir şekilde aile özlemi yaşadıkları yapılan bütün araştırmalarda açığa çıkmaktadır. Dolayısıyla bu okullarda kaçışın yoğunlukla yaşanmakta olduğu tespit edilmiştir. Bu kaçışların bir kısmının kış aylarında olması dolayısıyla 10 yıl içinde üç ayrı YİBO'da yedi çocuğun kırsal alanda donarak hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Bu olay göstermektedir ki, YİBO ve PİO'ların çocuk psikolojisine uygun ortamlar haline getirilmesi gerekmektedir."
Bakanlıktan açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise yatılı okullarda taciz olayı gerçekleştiğine ilişkin herhangi bir duyum alınmadığı gibi bu okullarda zengin-fakir ayrımının da yapılmadığı belirtildi.