Yayın durdurmaya AİHM ayarı: Savunmaya söz hakkı

Yayın durdurmaya AİHM ayarı: Savunmaya söz hakkı
Yayın durdurmaya AİHM ayarı: Savunmaya söz hakkı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'de basın özgürlüğünü engelleyen hüküm ve uygulamalarda ciddi değişikliklere yol açabilecek bir karar verdi.

Radikal.com.tr - Cumhuriyet gazetesinin başvurusu üzerine Türkiye ’nin mahkum olduğu karara yol açan olayın özeti şöyle:
Gazete , 2007’de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül seçilmeden önce, 1995’te The Guardian gazetesine verdiği bir demeçte, “Türkiye’de Cumhuriyetin sonu geldi. Biz kesinlikle laik sistem değiştirmek istiyoruz” yönündeki sözlerini kullandı. Gül’ün avukatları, kesinlikle o sözleri kullanmadığını belirterek mahkemeden iki talepte bulundu: 50 bin lira tazminat ve ihtiyati tedbir, yani ilgili haberin yayınını durdurma. Yayın durduruldu.
Gül, cumhurbaşkanı seçildikten sonra 2008’de davadan feragat etti, şikayetini geri çekti, ancak yayın yasağı 11 ay uygulandı.
Gazete konuyu AİHM’ye taşıdı. Mahkeme dün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ihlal edildiğine karar verdi.
Kararın önemi şurada:
Basın özgürlüğü ihlali, iç yargı süreci tamamlanmadan karara bağlanacak kadar önemli bulunmuş oldu, çünkü davalar bitmedi. Emsal niteliğindeki karara göre basın yayın kuruluşlarına ilişkin mevzuata usuli güvenceler eklenmesi gerekecek. En kritik nokta şu: Mahkemeler, yayın yasağı, durdurma ve tedbir kararları vermeden önce savunma haklarına uymak zorunda kalacak. Mevcut mezuatta bu kararlar için savunma alma mecburiyeti yok.
AİHM’nin kararında, “mahkemenin verdiği yayın durdurma kararıyla gazetenin güncel bir siyasi tartışmaya kendi penceresinden katkı yapmasının engellendiğine” dikkat çekildi ve ihlalin “ağır” olduğuna hükmedildi.