Yehova Şahidi hapse mahkûm

Askeri Yargıtay, askerliği reddeden Yehova Şahitleri'nden bir yurttaşa hapsi onayladı. Gerekçe: "Önce din değil, yasa. Her Türk askerlik yapmak zorunda." Yehova Şahitleri, silaha, oya, kan ve organ nakline karşı.

ANKARA - Türkiye'de Yehova Şahitleri'nin inanç ve ibadetleri nedeniyle cezalandırılmalarına 1994 yılında son verildi, ama bir istisna var. Dini inançları nedeniyle askere gitmemeleri. Askeri Yargıtay, bir Yehova Şahitleri üyesine bu nedenle verilen 2 ay 15 günlük hapis cezasını onayladı.
1997'de yedek subay aday adayı olarak askerliğine karar alınan, ancak askere gitmeyen A.A, Aralık 2003'e kadar askerlik şubesine başvurmayınca hakkında bakaya suçundan dava açıldı. Askeri Mahkeme'de yargılanan A.A. 'Yehova şahidi' olduğunu, inancı gereği askerlik yapamayacağını' zorla asker edilmesinin insan haklarına aykırı olduğunu savundu. Ancak mahkeme, bu savunmayı kabul etmeyip sanığı 2 ay 15 gün hapse mahkûm etti. Askeri Yargıtay 3. Dairesi de bu kararı şu gerekçelerle onayladı:
Her devlet yapar: Her devletin ülke savunması için gerekli önlemleri alması, kamu düzeni, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için zorunludur. Etnik, dini, siyasi ve ekonomik nedenlere dayalı ihtilaf ve mücadelelerin, silahlı çatışmaların devam ettiği bir coğrafyanın ortasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin de ülke savunması için gereken tedbirleri alması en başta gelen görevdir. Türkiye Cumhuriyeti de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkeğin zorunlu asker olacağı esasını benimsemiştir.
Dine öncelik Anayasa'ya aykırı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da devletin toplumun, Silahlı Kuvvetler'in temel kurallarına, ihtiyaçlarına ters düşen hareketler korunmamaktadır. Dini inanca göre askerlik hizmetinin hiç yapılmaması ya da farklı yerde ve statüde yapılması Anayasa'nın 10.maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı düşmektedir.
'Biz adam öldürmeyiz': Zorunlu askerliği reddeden Yehova Şahitleri'nin temel savunmaları ise şöyle: "Silahlı askeri eğitim temel olarak insan öldürme üzerine kuruludur. İç Hizmet Kanunu'nda askerlik, insan öldürmeyi öğrenme sanatı olarak tarif edilmekte. Vatan hizmetinin askeri eğitimle bir tutularak zorunlu düzenlemeye tabi tutulması Anayasa'da gösterilen temel hak ve hürriyetlere aykırıdır. Düşünce ve inançları nedeniyle eline silah almayan yasama ve yaşatma hukukuna sahip çıkan bizlerin suçlanması Anayasa'ya aykırıdır."
Altı yıl hapis cezası
Yehova Şahitleri, Türkiye'de 1985 yılında alınan Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararına kadar, ibadetleri nedeniyle altı yıla kadar hapse mahkûm ediliyordu.
O tarihten sonra, ceza uygulaması büyük ölçüde bitti, daha geçen yıl Yargıtay 8. Ceza Dairesi de üç ayrı Yehova Şahidi'ne verilen hapis cezasını bozdu.
Ancak, yargı, askere gitmeyi reddeden Yehova Şahitleri'ne mensup kişilere bu yönüyle hiç sıcak yaklaşmadı. 1994'teki Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin şu kararı hep tekrar edildi: "Anayasa'nın 72.maddesine göre vatan hizmeti her erkek Türk'ün hakkı ve ödevi olduğundan, davacının şahsi birtakım sebeplerle bundan muaf tutulmayı talep etmesinin hiçbir haklı ve hukuki dayanağı yoktur."
Askerliğe, vergiye ve oy vermeye karşılar
'Yehova Şahitleri', 19. yüzyılda ABD'de kurulan Hıristiyan kökenli bir mezhep. Bazı ülkelerde ayrı bir din olarak kabul ediliyor ve din devleti olan 'Tanrı Krallığı'nı kurmayı amaçlıyor. Üyeleri askerlik yapmaya, vergi ödemeye, oy kullanmaya, kan ve organ nakline karşı. Dünyada 5 milyonu aşkın üyesi olduğu sanılan Yehova Şahitleri, yaptıkları ticaretle dolar milyarderi olarak gösteriliyor. 1914, 1918 ve 1925 yıllarında kıyametin kopacağını iddia eden Yehova Şahitleri, Hz. İsa'nın yakın zamanda dünyaya geri döneceğini iddia ediyor. 1997'de Alman Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararla Yehova Şahitleri'nin bu ülkede resmi bir kilise kurma istekleri 'seçime katılma yasağı demokrasinin prensiplerine ters düştüğü' gerekçesiyle kabul edilmedi. Türkiye'de 1950 yılından sonra görülmeye başladılar. Askerliği reddeden Yehova Şahitleri'nin Yunanistan, Ermenistan, ABD, Almanya ve Kore'de de cezalandırılıyor olması bu ülkelerde de tartışılıyor, Avrupa Konseyi bu konuda üyelerini uyarıyor.


    http://www.radikal.com.tr/7476797476790

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.