'Yeni anayasa'da HSYK ikiye bölünecek

'Yeni anayasa'da HSYK ikiye bölünecek
'Yeni anayasa'da HSYK ikiye bölünecek
Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesindeki Yazım Komisyonu, hakim ve savcılara ilişkin iş ve işlemleri yapmakla görevli Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK), 'yeni anayasa'da iki ayrı kurul şeklinde düzenlenmesinde uzlaştı.

Radikal.com.tr – Uzlaşıya göre, 11 üyelik Hakimler Kurulu ile 7 üyelik Savcılar Kurulu oluşturulacak. Hakimler Kurulu Başkanı, üyeler arasından üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla seçilecek, Savcılar Kurulu Başkanı ise Adalet Bakanı olacak. Her iki kurulun görev süresi 4 yıl olacak, süresi biten üye yeniden seçilemeyecek. Hakimler Kurulu üyelerinin ikisi Yargıtay Genel Kurulu, ikisi Danıştay Genel Kurulu, ikisi meslekte 15 yıl çalışmış kürsü hakimlerinin kendi aralarından her üyelik için gösterecekleri 3 kat aday arasından TBMM tarafından seçilecek. Yargıtay Genel Kurulu, Danıştay Genel Kurulu ve kürsü hakimleri tarafından yapılacak seçimlerde her üye ve hakim sadece bir adaya oy verecek. Kurulun üç üyesi yükseköğretim kurumlarının hukuk , kamu yönetimi ve siyaset bilimi dallarında en az 15 yıl görev yapan öğretim üyeleri; ikisi mesleğinde fiilen 15 yıl çalışmış avukatlar arasından TBMM tarafından doğrudan seçilecek.

SAVCILAR KURULU

Savcılar Kurulu’nda ise üyelerin biri Yargıtay Genel Kurulu, biri Danıştay Genel Kurulu, ikisi meslekte 15 yıl çalışmış savcıların kendi aralarından her üyelik için gösterecekleri 3 kat aday arasından TBMM tarafından seçilecek. Yargıtay Genel Kurulu, Danıştay Genel Kurulu ve savcılar tarafından yapılacak seçimlerde her üye ve savcı sadece bir adaya oy verecek. Kurulun bir üyesi yükseköğretim kurumlarının hukuk, kamu yönetimi ve siyaset bilimi dallarında en az 15 yıl görev yapan öğretim üyeleri; bir üyesi mesleğinde fiilen 15 yıl çalışmış avukatlar arasından TBMM tarafından doğrudan seçilecek.


  ETİKETLER:

  TBMM

  ,

  Aday

  ,

  Kamu

  ,

  Hakim

  ,

  adalet

  ,

  hukuk

  ,

  savcı

  ,

  siyaset

  ,

  danıştay

  ,

  oy

  ,

  Avukatlar