Yeni HSYK'da özerklik başlamadan tarih oldu

Yeni HSYK'da özerklik başlamadan tarih oldu
Yeni HSYK'da özerklik başlamadan tarih oldu
Adalet Bakanlığı tarafından dün TBMM'ye sevk edilen Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kanun Tasarısı'nda tartışma yaratacak düzenlemeler var.

MESUT HASAN BENLİ

ANKARA - Anayasa referandumu sürecinde hükümet çevreleri sık sık değişiklikle HSYK’nın mali özerliğe kavuşacağını söylemişti. Daha önce kamuoyuna açıklanan HSYK Kanun Taslağı’nda da “Kuruluş idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzelkişisidir” ibaresi yer almıştı. Meclis’e sunulan tasarıda bu hüküm çıkarıldı.
Taslakta, adelet müfettişlerine, soruşturulan yargı mensupları hakkında ‘gecikmesinde sakınca bulunan hallerde’ savcılar gibi mahkeme kararı olmadan dinleme yetkisi veriliyordu. Tasarıda bu düzenleme çıkarıldı.
Yeni HSYK için yapılan ilk seçimlerde uygulanan propaganda yasağına tasarıda yer verilmedi.

Sarıkaya’ya iyi haber
Tasarıda en dikkat çeken düzenleme ise geçici 3. madde oldu. Buna göre eski HSYK tarafından verilen meslekten çıkarma cezası mağduru hâkim ve savcılar, kanun yürürlüğe girdikten 60 gün sonra kurula başvurabilecekler. Bu başvurulara ilişkin kararlara yargı yolu kapalı. Bu düzenleme dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt’ın adını Şemdinli iddianamesinde geçirdiği için meslekten atılan Van Savcısı Ferhat Sarıkaya için önemli.