Yeni ÖSS tartışması

Yarımağan'dan itiraz
Özel Dershaneler Birliği (ÖZDEBİR), ÖSS yerine 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine her yıl bir sınav önerisini olumlu buldu: "Başarı daha iyi değerlendirilir, daha adil bir sistem olabilir." ÖSYM Başkanı Yarımağan ise her yıl sınav yapılmasına karşı: "Öğrenci dershaneye gider, lise eğitimi çöker."
Sendikacı ikircikli
Eğitim-Sen: "Taslak netleşmeden, tümden reddetmek hatalı." Anadolu Eğitim Sen: "Dershane bağımlılığı artabilir." Türk Eğitim Sen: "Tüm tarafların görüşü alınmalı." Eğitim İş: "Sınav sisteminden önce genel olarak Türk eğitim sistemini ele almalıyız."
Haber: BETÜL KOTAN / Arşivi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı'nın, ÖSS alternatifi 'Performans Değerlendirme Sistemi Taslak Çalışması' tartışılırken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, "Bizim haberimiz yok" dedi.
Yarımağan dün 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yıl sonu o yıl işlenen derslerden birer sınav öngören ve üniversiteye girişte bu puanları da dikkate alan çalışmayı değerlendirdi. Yarımağan, 'olgunluk sınavlarında alınan puanların ortalamasının yüzde 25'inin ÖSS puanına ekleneceği' yönündeki ifadeleri de, "Kendi kendine bir şey yapılıyor, kopuk bir çalışma" olarak niteledi.
Lise öğretimi boyunca her yıl sınav yapılmasını sağlıklı bulmayan Yarımağan, şunları söyledi:
"Bu sınavların yapılması demek öğrencilerin üç-dört yıl süreyle dershaneye gitmesi demek. Eğer böyle olursa lise eğitimi iyice çöker. Bu sınavların nasıl yapılacağı da önemli. Sınavlarda çoktan seçmeli sorular olabilir ama onların dışında klasik tipteki sorular da olmalı. Böyle olunca da değerlendirme çok kritik hale gelecek. Konuyla ilgili net bilgimiz yok. Bence lise bitirme sınavı olumludur ama çok iyi planlanmalı. Üç yıl üst üste çok fazla. Dört yıl üst üste çoktan seçmeli sınava girerse, lise yerine dershaneye devam edecektir. Diplomayı onlar versin o halde..."
Çalışmaya gelen diğer tepkiler ise şöyle:
ÖZDEBİR Genel Başkanı Fuat Köprülü: Her yıl yapılan sınavlarla öğrencinin hem başarısı değerlendirilir hem öğrenciler daha uzun süre değerlendirmeye tabi tutulur. Böylece daha adil bir sistem oluşturulabilir.
Eğitim Sen Genel Başkanı Alaadin Dinçer: Gördüğümüz, taslağın, AKP'nin MEB Şûrası'nda gündeme taşıdığı meslek liseleri genelinde ama imam-hatip özelinde yükseköğretime geçişi esas alan çalışmasının devamı olduğu. Genel görüşümüz, dershane bağımlılığını büyütür.
Anadolu Eğitim Sen Genel Başkanı Cansel Güven: Dershaneye bağımlılık artabilir. Kendi alanlarından başarıları ölçülecek öğrenciler arası adaletsizlik doğabilir. Okul başarılarının önemsenmesini olumlu karşılasak da nasıl uygulanacağı endişe verici.
Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Şuayp Özcan: Taslak, 'çocukları sınavkolik yapacak, üç yıl dershaneye muhtaç edecek, son sınıfta boşalan okullar, üç yıl boyunca boş kalacak' diye korkuyoruz. Taslakla birlikte, meslek liselerinin kendi alanlarıyla ilgili önlerinin açılmasını ise biz de arzu ediyoruz.
Eğitim İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli: En olumlu yanı, öğrenciyi okula bağlamayı amaçlaması. Ancak sınav merkezli sistem öğrenciyi yine dershanelere muhtaç edecek.