Yeni şeker genelgesi yolda

SSK'ya bağlı sigortalılar ile kurumdan sağlık yardımı alan bazı diyabet hastaları, şeker ölçüm aletlerinin sarf malzemelerini kurumdan temin edemiyor.

ANKARA - SSK'ya bağlı sigortalılar ile kurumdan sağlık yardımı alan bazı diyabet hastaları, şeker ölçüm aletlerinin sarf malzemelerini kurumdan temin edemiyor. Bunun Danıştay'ın 2003 yılında yürütmesini durdurduğu bir genelgeden kaynaklandığını, yine genelgeyle çözüleceği belirtildi.
1991 yılında şeker ölçüm aletleri ve bunların sarf malzemesini temin edemeyeceğini açıklayan SSK, kuruma gelen yoğun başvurular üzerine bu kararından vazgeçmişti. 1997 yılında alınan yönetim kurulu kararıyla, ilgililerin şeker ölçüm aletlerini kendileri almaları önkoşuluyla sadece sarf malzemenin kurum tarafından verileceği uygun görülerek, 1997 yılında 'Tip 1 Diyabetli Hastalar' genelgesi çıkarılmıştı.
Hastalara verilecek sarf malzemesinin 'kanda şeker ölçmek için şeker stripi ortalama 2 ayda 50'lik bir kutu, idrarla şeker ölçmek için ise yılda ortalama bir kutu' ola-rak belirlenmişti. SSK, 1999'da bir genelge daha çıkararak diyabetli çocuk hastalara verilecek atrip miktarının heyet raporu ile gerekli görülmesi halinde en fazla ayda 100 adet olmasına karar verdi. Ancak bu ikinci genelge SSK'lı bir hasta tarafından Danıştay'a götürüldü. 2003 yılı sonunda Danıştay'dan karar çıktı, genelgenin yürütmesi durduruldu.
SSK Sağlık İşleri yetkilileri ise bazı SSK'lı diyabet hastalarının ölçüm cihazı nedeniyle yaşadıkları sıkıntıyı, Danıştay'ın hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdiği ikinci genelgeye bağladı. Yetkililer, hak sahibi olanlara 'Tip 1 Diyabetli Hastalar' genelgesi uyarınca, ayrım yapılmaksızın ölçüm aleti temin ettiklerini belirtirken, genelge iptalinden dolayı sıkıntı yaşandığını doğruladı.
Bugün görüşülüyor
SSK yetkilileri, en kısa sürede yaşanan tıkanıklığın giderileceğini belirtti. Danıştay'ın iptal ettiği genelgenin yerine SSK Sağlık İşleri tarafından yeni genelge hazırlandı. Yeni genelgenin bugün SSK Yönetim Kurulu tarafından değerlendirileceği kaydedildi.