Yeni TCK için umut azalıyor

Yeni TCK'da basın özgürlüğüne karşı maddelerde değişiklik beklentisi boşa çıkacak gibi. Adalet bürokratları, tartışmalı 30 maddeden sadece altısında kısmi değişiklikleri kabul etti.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Yürürlüğü 1 Haziran'a ertelenen yeni TCK'da basın özgürlüğünü tehdit eden maddelerde değişiklik beklentisi büyük ölçüde boşa çıktı. Adalet Bakanlığı tartışılan 30'a yakın maddenin yalnızca altısında kısmi değişikliğe yanaştı. Yasanın basına ağır hapis öngören diğer maddeleri ise korundu. Basın meslek örgütlerinin temsilcileriyle dün bir araya gelen Adalet Bakanlığı bürokratları yasa üzerinde yalnızca şu sınırlı değişiklikleri kabul etti:

 • İntihara teşvik suçunun 'basın yoluyla işlenmesi halinde' cezanın 10 yıla çıkarılacağı hükmünden vazgeçildi.
 • Hakaret suçu basın yoluyla işlendiğinde cezanın 1/3 oranında artırılacağı hükmü kaldırıldı. 'Hakaret alenen işlendiğinde ceza 1/3 artırılır' hükmü getirildi.
 • Mevcut Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinin karşılığı dahil siyasi suçlarda (213-217. maddeler) basın yoluyla işlendiğinde cezanın 'yarı oranında' artılacağı hükmü yerine 'yarı oranına kadar' hükmü konuldu. Maddeye ayrıca 'Ancak haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz' hükmü de eklendi.
 • Soruşturmaları yazmayı imkânsız kılan 288. maddede, basın yoluyla işlendiğinde cezanın 'yarı oranında' artırılacağı hükmü kaldırıldı. Böylece 'gazeteciye hapis cezası' 4.5 yıldan 3 yıla düşürülse de ilke olarak yine de korunmuş oldu.
 • Cumhurbaşkanına hakaret suçunun kovuşturulmasında Adalet Bakanı'nın izin vermesi şartı yasadan çıkartıldı.
 • Başlığı 'Temel Milli Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak İçin Yarar Sağlamak' olarak değiştirilen yasanın 305. maddesindeki 'yararın basın yoluyla propaganda için verilmesi' hükmü kaldırıldı ve hapis cezasını artırma nedeni olmaktan çıkarıldı.


  • http://www.radikal.com.tr/7442827442820

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.