Yeni TCK tahliyeleri başladı

Yürürlük tarihi 1 Nisan 2005 olarak düzenlendiği halde, yeni TCK'da cezası düşürülen suçlardan mahkûm olanların tahliyesine başlandı.

ANKARA - Yürürlük tarihi 1 Nisan 2005 olarak düzenlendiği halde, yeni TCK'da cezası düşürülen suçlardan mahkûm olanların tahliyesine başlandı. İlk tahliyeler Bursa, Sivas ve Adıyaman'da yapıldı. Bu illerde mahkemeler, yeni TCK'nın lehe hükümlerini dikkate alarak, sürelerini tamamlayan mahkûmların infazlarını durdurmaya başladı. Bursa'da 75, Sivas'ta 8, Adıyaman'da da 2 hükümlü, infazın durdurulmasıyla tahliye edildi. CMUK'a dayandırılan karar tüm mahkemelerce benimsenirse, 8 bine yakın mahkûm serbest kalacak.
Geçen hafta Cumhurbaşkanı'nca onaylanan yasanın yürürlük tarihi 1 Nisan 2005. Kanunun lehe hükümlerinden yararlanacakların, derhal mi, yoksa 1 Nisan'dan sonra mı tahliye edileceği tartışma yarattı. Düzenlemeden yararlanacaklar arasında örgüt üyeliğindan mahkûm olanlarla, gasp suçundan hüküm giyenlerin ağırlık oluşturması bekleniyor. (Radikal, dha)