Yeni TCK yola çıkıyor

İnfaz artıyor
Türk Ceza Kanunu tasarısı bugün Adalet Bakanı Türk'e sunularak yasalaşma sürecine giriyor. Ceza sistemini kökten değiştiren tasarı, hapiste kalma sürelerini de artırıyor. Mevcut sistemde cezanın üçte birden biraz fazlasını yatanlar
(10 yılda dört yıl) serbest kalabilirken, tasarıda oran üçte ikiye (10 yılda altı buçuk yıl) çıkıyor.
İnsanlık suçları
İdam yerine getirilen ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar, 30 yıl yatmadan çıkamıyor. Soykırımı (jenosit) ilk kez suç sayan ve müebbetle cezalandıran tasarı, işkenceyi de insanlık suçu olarak tanımlıyor. Altı aydan az hapis alan kadınlar, cezayı 'elektronik pranga'yla evde geçirebilecek.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) tasarısı, Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'e bugün sunularak yasalaşma sürecine girecek. Türk Ceza Kanunu tasarısı yasalaşırsa ceza ve infaz sistemi sil baştan değişecek.
TBMM'de geçen dönem kadük olması nedeniyle yeniden elden geçirilen TCK ön tasarısı, yeniden Türkiye'nin gündemine geliyor. Bazı suçları cezasız bıraktığı, suç ve cezalarda orantısızlık içerdiği noktalarında eleştirilen mevcut TCK'yı değiştiren tasarı, bugün Adalet Bakanı Türk'e sunulacak. Türk, tasarı hakkında basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. İşte, yargı reformunun en önemli ayaklarından biri olan TCK tasarısındaki önemli düzenlemeler:
Elektronik pranga
Altı aydan daha az ceza alan kadınlar, cezalarını elektronik alete bağlı olarak evinde çekebilecek. 30 günden az ceza alanlar hapse konulmayacak.
Yeni suç: Soykırım
Soykırım (jenosit), ilk kez suç kabul ediliyor. TCK'da ilk kez 'Jenosit ve İnsanlığa Karşı Suçlar' bölümü yer alıyor, işkence de insanlık suçları arasında sayılıyor. Soykırım, en ağır cezayla, müebbet ağır hapisle cezalandırılacak, zamanaşımı işletilmeyecek.
İdam yerine 'beter ceza'
İdam cezası kaldırılıyor, yerine ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis uygulaması
getiriliyor. Ancak bu cezaya mahkûm edilenler, 30 yıl fiilen hapis yatmadıkça tahliye olamayacak. Müebbet hapis cezasına çarptırılanlara cezaevlerinde özel yaptırım uygulanabilecek.
Üç çeşit işkence
İşkence suçu 'işkence', 'nitelikli işkence' ve 'ağır nitelikli işkence' olarak üç grupta toplanıyor ve nitelikli işkencede ceza üst sınırı 8 yıldan 12 yıla çıkarılıyor.
Giren çıkamayacak
En büyük sürpriz; hapiste kalınacak süre zamlanıyor. Caydırıcı olması amacıyla, hapse giren kişiler eskisine oranla daha uzun süre hapis yatacak. Halen cezaların beşte ikilik kısmı çekiliyor. Tasarıyla, cezanın üçte ikilik kısmı yatılacak. Halen 10 yıl ceza alan bir kişi 4 yıl yatıp çıkarken, tasarı yasalaştığında aynı cezayı alan kişi ancak 6.5 yıl hapis yattıktan sonra tahliye olabilecek. Tahliye olanlar 'gözetim delegesi'nce izlenecek.
İşyerinde gözetim
Hapis cezası tek seçenek olmaktan çıkacak. Özellikle ilk kez suç işleyenler hakkında
'güvenlik tedbirleri' uygulanacak. Hâkim, hapis yerine, üç aydan üç yıla kadar olmak şartıyla bir eğitim ve işyerinde iyileştirme,
belirli yerlerde bulunma ve ikâmetin yasaklanması, içki içilen yerlere gitmekten men, tehlikeli suçluların kuruma yerleştirilmeleri ve denetimli serbestlik, yabancılar hakkında sınır dışı, uyuşturucu kullananlara tedavi ve önleyici kefalet uygulamasına gidecek.
Ömür boyu yasak yok
Suç işleyen bürokrat ve memur yeniden devlete dönebilecek. Hangi suçu işlerse işlesin kimseye ömür boyu kamu hizmetlerinden
yasaklılık cezası uygulanmayacak, ortalama yasaklılık için üç yıl yeterli görülüyor. Ömürboyu yasaklılık cezası yalnızca soykırım ve insanlığa karşı suçlar için uygulanacak.
Özel hayatı koruma
İlk kez yapılan düzenlemeyle özel yaşamın gizliliğini ihlal suçlarına üç yıla kadar ceza ve 1 milyarın üzerinde ağır hapis cezası öngörülüyor. Özel hayata dair işlenen suçlardan ilk kez tüzel kişiler de sorumlu tutuluyor.
Gasp cezasına indirim
'Adamın gözlüğünü gaspetme, gözünü çıkar daha az ceza alırsın' gerçeği ortadan kalkıyor. Gasp suçuna halen öngörülen ceza üst sınırı 20 yılken, tasarıyla bu sınır 15 yıla indiriliyor.
Düşünce suçu duruyor
Düşünceyi ifade özgürlüğünü engellediği gerekçesiyle eleştirilen TCK 312 ve 159. maddeler yeni kriterlerle varlığını koruyor.
Borsa vurgunu
Hakaret gibi kimi suçların internet aracılığıyla işlenmesi durumu cezalandırılırken, yeni düzenlemeyle dolandırıcılık suçlarına borsa vurgunları da açıkça dahil ediliyor.
Trafik canavarı
Yaygınlaşan kapkaççılık suçu da hırsızlık bölümünde yer alıyor ve bu suçu işleyenlere iki yıldan beş yıla kadar ceza öngörülüyor.
"Bu suçların bir kısmı bilinçli işlenmiştir, tedbirsizlik sonucu değildir" gerekçesiyle, birden fazla kişiyi öldüren 'trafik canavarları'na da 10 yıl hapis cezası verilecek.