Yeni yılda 'açık görüş' müjdesi

Yeni yılda 'açık görüş' müjdesi
Yeni yılda 'açık görüş' müjdesi
Kapalı cezaevlerinde bulunan ve disiplin cezası almamış olan mahkûmlara, yılbaşı vesilesiyle yeni yılın ilk günlerinde açık görüş hakkı tanındı.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin imzasıyla cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen genelgeye göre, her hükümlü bir kez yararlandırılmak üzere E, L, D ve H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara 2-3-4-5-6 Ocak 2013 tarihlerinde olmak üzere 5 gün açık görüş hakkı tanınacak.

Disiplin cezalılarına açık görüş yok Adli suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulacağının anlatıldığı genelgede şunlar da vurgulandı: “Görüş günleri ve saatleri cumhuriyet başsavcılıkları ile kurum idareleri tarafından tespit edilecek. İnfaz edilmekte olan ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma veya hücreye koyma disiplin cezası olması durumunda hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlandırılmayacak. Hükümlü ve tutuklular, belgelendirilmek suretiyle sadece anne, baba, eş, çocuk , torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüştürülecek. Ancak anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşi olmayan hükümlü ve tutukluların, üçüncü dereceye kadar olan akrabalarından en çok üç kişiyle, önceden haber verilmesi ve belgelendirilmesi kaydıyla görüşme yapmaları sağlanacak. Ancak bu fıkra hükmü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüler hakkında uygulanmayacak. Açık görüşler, yarım saatten az ve bir saatten fazla olmamak kaydıyla, yaptırılacak.”


  ETİKETLER:

  Sadullah Ergin

  ,

  haber

  ,

  Çocuk

  ,

  Ceza

  ,

  hapis

  ,

  adalet

  ,

  kurum