Yenikapı'daki dolguya dava

Yenikapı'daki dolguya  dava
Yenikapı'daki dolguya  dava
Yenikapı'da deniz doldurularak 1 milyon kişilik meydan yapılmasıyla ilgili plana 3 oda birden dava açtı.
Haber: ELİF İNCE - elif.ince@radikal.com.tr / Arşivi

Yenikapı’da deniz doldurularak inşa edilecek 1 milyon kişilik dev meydan için hazırlanan imar planlarına Şehir Plancıları, İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odası dava açtı. Odalar, dolgu meydanın Tarihi Yarımada’nın doğal form ve siluetini bozacağı, arkeolojik ve tarihi miras alanlarını tahrip edeceği ve trafikten arındırılması gereken yarımadaya daha fazla araç çekeceği kanaatinde. Projenin İstanbul ’un uluslararası kamuoyunda saygınlığını zedeleyerek, başarısız bir kültür yönetimi örneği olarak gösterileceği ve proje sebebiyle Tarihi Yarımada’nın ‘UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Miras Listesi’ne alınma ihtimalinin artacağı belirtiliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan planlara göre Yenikapı sahilinde yaklaşık 90 futbol sahasına tekabül eden (546 dönüm) bir dolgu yapılacak. Doldurulacak meydanda eğlence alanları, lokanta ve gazinoların yanında satış birimleri, sergi ve fuar yerleri için de toplam alanın %3’ünü geçmeyecek şekilde iki kat yapılaşma izni çıkmış. Odalar, doldurulacak yerin ‘yeşil alan/ sosyal donatı’ olarak kodlanmasının ‘göstermelik’ olduğu ve aslında burada 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na aykırı şekilde yapılaşmanın önünün açıldığını belirtiyor. Odaların dolgu planına itirazları özetle şöyle:
Üst ölçekli planlarda ve İstanbul için hazırlanan tüm rapor çalışmalarında, Tarihi Yarımada’nın araç trafiğinin azaltılması önerilirken; 1 milyon kişi kapasiteli meydanla ulaşım talebi arttırılarak yaya ulaşımı ve turistik faaliyetler olumsuz yönde etkilenecek.
Alanın hemen ardında yer alan Marmara Denizi Surları ve Yenikapı’da ortaya çıkan neolitik döneme uzanan arkeolojik miras tahrip olacak.
Tarihi Yarımada’da verilecek kararlardan sorumlu 1 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ise daha önce projeyi uygun bulmayarak ‘Siluet ve topografyayı bozar, uluslararası sözleşmelere aykırı’ diye görüş bildirmişti. 

Savunma: Dolgu denize yapılacak! 


Ancak dolgunun ‘sit alanına değil denize’ yapılacağı gerekçesiyle kurul yetkisiz bırakılmış, plan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bu şekilde geçirilmişti. Odalar, dava dilekçelerinde kentsel ve tarihi Sit alanı olan Tarihi Yarımada’da Koruma Kurulu onayı olmadan hiçbir karar alınamayacağını da belirtti. Projenin ilk etabı olan denize temel atma işi, 2012 Ocak’ta yaklaşık 31 milyon TL bedelle Nas İnşaat, Nuhoğlu İnşaat ve Uğraş İnşaat’tan oluşan iş ortaklığına ihale edilmişti.