Yeraltında alarm

Türkiye'deki il belediyelerinde içme suyu temininde kullanılan yeraltı su kaynaklarının yüzde 70'inin yerleşim birimlerinin içinde kaldığı ve kirlenme riskiyle karşı karşıya olduğu belirlendi.

SİVAS - Türkiye'deki il belediyelerinde içme suyu temininde kullanılan yeraltı su kaynaklarının yüzde 70'inin yerleşim birimlerinin içinde kaldığı ve kirlenme riskiyle karşı karşıya olduğu belirlendi. Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Değirmenci, anket yöntemiyle yaptığı araştırmaya göre illerin yüzde 38'inin içme suyu şebekesinin tamamlandığı, yüzde 62'sinde ise şebekenin belirli oranlarda tamamlandığı tespit edildi.
Ankete katılan il belediyelerin yüzde 65'i içme suyu ihtiyacını tamamen yeraltı suyundan, yüzde 15'i ise yüzey suyundan karşılıyor. İl belediyelerinin yüzde 20'si ise hem yeraltı suyu hem de yüzey suyu kullanıyor. Araştırmada, mevcut içme suyu kaynaklarının yüzde 70'inin yerleşim birimleri içinde kaldığı, bu oranın ihtiyacının bir kısmını yeraltı suyundan, bir kısmını da yüzey suyundan karşılayan illerde yüzde 87'lere kadar çıktığı belirlendi. 'Kirlenmiş bir yeraltı suyunun temizlenmesinin çok zor ve çoğu durumda imkânsız olduğuna dikkat çeken Değirmenci, Türkiye genelinde, yeraltı su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini söyledi.