Yerel eğitime izin yok

Belediyelere okul öncesi eğitim kurumları açabilme yetkisi veren tartışmalı düzenlemeye Anayasa Mahkemesi izin vermedi. Mahkeme, yeni Belediye Kanunu'ndaki bu düzenlemenin yanı sıra...

ANKARA - Belediyelere okul öncesi eğitim kurumları açabilme yetkisi veren tartışmalı düzenlemeye Anayasa Mahkemesi izin vermedi. Mahkeme, yeni Belediye Kanunu'ndaki bu düzenlemenin yanı sıra, belediyelerin kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapacağı veya yaptıracağına ilişkin hükümlerin de yürürlüklerini durdurdu.
Söz konusu düzenlemelerin yer aldığı 5393 sayılı Belediye Kanunu'na yönelik kısmi iptal başvurusunu CHP, 14. maddesinde bir hükümle sınırlı olmak üzere de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer yapmıştı. Birleştirilerek görülen bu başvuruların ilk aşaması dün sonuçlandırıldı. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararı dün Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç açıkladı.
Buna göre; Anayasa Mahkemesi, belediyenin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 14'üncü maddedeki belediyelerin mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla okul öncesi eğitim kurumları açabileceğine ilişkin hükümle yine aynı maddedeki belediyenin kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapacağı veya yaptıracağına ilişkin hükmün yürürlüklerini durdurdu.
Yüksek mahkeme, söz konusu düzenlemelerin iptali için sinyal olarak da görülen yürütmeyi durdurma kararlarını oyçokluğuyla aldı. Başvurularla ilgili esas incelemesini daha sonra karara bağlayacak olan Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararları, düzenlemelerin iptal edileceğinin sinyali olarak değerlendirildi.


    http://www.radikal.com.tr/7581127581120

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.