Yerele yetki devrine onay

Yerel yönetimlere yetki devrini öngören Belediyeler Yasası onaylandı. Cumhurbaşkanı Sezer, belediyelere okul öncesi eğitim kurumu açma yetkisi veren maddeyi iptal için Anayasa Mahkemesi'ne gidecek.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, belediyelerin görevlerini yeniden tanımlayan ve yerel yönetimlere yetki devri getiren yeni Belediyeler Yasası'nı onayladı. Ancak Sezer, yasanın yalnızca belediyelerin okul öncesi eğitim kurumu açmalarına imkân veren 14. maddesinin 2. fıkrasına vize vermedi. Sezer, bu fıkranın iptali için Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açacak.
70 yıllık parçalı belediyeler mevzuatını köklü biçimde değiştiren yasa, TBMM'den 9 Temmuz 2004'te çıkarılmıştı. Ancak Sezer, 5125 sayılı yasanın, belediyelerin kamu hizmetlerinin götürülmesinde 'genel yetkili' olmasına itiraz ederek, yasanın üç maddesini yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye geri göndermişti.
Vetolu maddeye dava
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, öncelikle belediye tanımına karşı çıkarken, diğer kamu kurumlarına verilmeyen görevlerin belediyelere bırakılarak merkezi yönetimin görev ve yetki alanının daraltılmasını ve belediye başkanları için getirilen af düzenlemesini de eleştirmişti. Sezer'in veto ettiği yasa, 7 Aralık 2004 tarihinde yeniden görüşülerek kabul edilmişti.
Cumhurbaşkanı, dün yeni yasayı onayladı ve Başbakanlığa gönderdi. Ancak Sezer, yasanın en önemli düzenlemelerinden birini oluşturan ve daha önce veto ettiği 14/2 maddesine yine onay vermedi ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne dava açacağını belirtti. Sezer'in iptalini isteyeceği fıkra şu düzenlemeyi içeriyor: "Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır." Yasanın belediyelere getirdiklerinden bazıları şöyle:
Borçlanmaya sınır: Belediyelerin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde 30'unu aşamayacak.
Taşeronluk ve şirketleşme: Belediye kendi görev alanlarında şirket kurabilecek. Toplu taşıma, su bedeli tahsilatı gibi hizmetleri başkalarına yaptırabilecek.
Sığınmaevi zorunlu: Büyükşehirlerde ve nüfusu 50 bini aşan kentlerde belediyeler kadın ve çocuk korunma evleri açmakla yükümlü olacak.
Futbola karışmayın: Belediye başkanları profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamayacak.
Hazine'den arazi: Hazine arazileri belediyelere bedelsiz devredilebilecek. Arazilerin satılması ve kiralanması halinde gelirin yarısı Hazine'ye aktarılacak.
İlçenin geliri ilçeye: İlçe ve ilk kademe belediyelerinin tahsil ettiği emlak vergisi gelirlerinden büyükşehir ve il özel idarelerine pay aktarılmayacak.