Yeşil kartlılar hastanelerden sevksiz yararlanabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, yeşil kart sahipleri, SSK ve devlet hastanelerine doğrudan başvurabilecek.

Yeşil kart sahipleri, SSK ve devlet hastanelerine doğrudan başvurabilecek.
Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik değişikliğine göre, yeşil kart ve sağlık cüzdanı sahipleri, yeşil kart verilmesine esas alınan ikamet yerlerinde, Sağlık Bakanlığı ve SSK'ya ait birinci basamak sağlık kuruluşlarına doğrudan, Sağlık Bakanlığı ve SSK'ya ait ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına sevkle veya doğrudan başvurabilecek. İkamet yerleri dışında rahatsızlanan yeşil kart sahiplerine bulundukları yerde sağlık hizmeti verilecek.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE SEVK EDİLEBİLECEK

Yeşil kart ve sağlık cüzdanı sahipleri, tıbbi gereklilik halinde, tedavisinin devam ettiği ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşundan en yakın üniversite hastaneleriyle diğer kamu kurum ve kuruluşuna ait kurumlara sevk edilebilecek.
Acil hallerde, sevk zinciri dışında üniversitelerle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastanelere başvurabilecekler. Ancak, sağlık hizmeti bedellerinin ödenebilmesi için acil halin, başvurulan sağlık kurumunun yetkili hekimlerince kabul edilmesi, bu durumun başvuru tarihi dahil olmak kaydıyla 5 iş günü içinde en yakın devlet hastanesine bildirilmesi, konsültasyon için hekim çağrılması ve tedaviye burada devam edilmesinin bu hekimce uygun görülmesi gerekecek.

SÜREKLİ TEDAVİ GEREKEN HALLER

Belgelendirilmesi şartıyla sürekli hastane tedavisi gerektiren hastalarla hastanelerden tedavi ve kontrol için çağrılı olanlar, devlete ait üniversite hastaneleri dahil, çağrılı oldukları hastaneye çağrı evrakıyla başvurabilecek.
Yeşil kart sahibi, SSK'ya ait sağlık tesisi, Sağlık Bakanlığı dışındaki ikinci veya üçüncü basamak sağlık tesisine sevk edilerek hizmet almış ise hizmet sunan kurumun belge veya faturası, en yakın Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane başhekimliğine gönderilecek. Hastane belgelerin, mevzuata uygun düzenlenip düzenlenmediğini inceledikten sonra 'toplam tedavi ücreti verile' emrine bağlanarak ödeneğin bulunduğu defterdarlık muhasebe, saymanlık veya mal müdürlüğüne gönderilecek. Bedelin, sağlık hizmeti sunan tesisin bildirmiş olduğu banka hesabına aktarılması sağlanacak.
Bu arada, haksız yere veya mükerrer Yeşil Kart alanları tespit etmek için başlatılan kendinden kopyalı reçete olarak düzenlenecek Yeşil Kart ve Sağlık Cüzdanı'nın dağıtımı ve değiştirilmesi için geçen süre 8 aydan 12 aya çıkarıldı.

SEVK ZİNCİRİ KALKTI

Yeşil Kart sahipleri daha önce Yeşil Kart ve Sağlık Cüzdanı'nda yazılı bulunan sağlık ocağı, ilçe devlet hastanesi ve il devlet hastanesine, bu sevk zincirindeki sıraya göre başvurabiliyordu. Acil haller nedeniyle sevk zinciri dışındaki sağlık tesisine yatırılan Yeşil Kart sahibi, sağlık durumu bakımından mümkün olduğunda bu kurum tarafından, 'gecikilmeksizin', sevk zinciri içindeki veya bulunulan yerdeki devlet hastanesine naklediliyordu.