Yeşil kartlıya yeni olanaklar

Diş protezi ile gözlük edinme yeşil kartın kapsamına alındı. Uygulamaya yeni ilkeler getirildi: Tedavi yarım kalmayacak, doğum yapan kart sahiplerinin bebeklerine de bakılacak.

ANKARA - Sosyal güvencesi olmayan yoksul yurttaşlara sağlık hizmeti veren yeşil kartın kapsama alanı genişletildi. Tedavinin yarım kalması önlenirken, doğum yapan kart sahiplerinin bebekleri de yeşil kart kapsamına alındı. Yeşil kartla tedavide yeni düzenlemeler içeren yasa tasarısı Sağlık Komisyonu'nda dün kabul edildi. Tasarı, yeşil kart konusunda şu düzenlemeleri içeriyor:

  • Ayakta tedavinin masrafları devletçe karşılanacak. Hemodiyaliz, radyoterapi, kemoterapi ve protezle süreklilik gerektiren ilaçlar ayakta tedavi sayılarak, yeşil kartlıların tedavilerinin yarım kalması önleniyor.
  • Yeşil kartlılar, bundan sonra poliklinik hizmetleriyle tahlillerden de hiçbir ücret ödemeden yararlanacak.
  • Diş tedavisi yeşil kart kapsamına alınacak. Diş çekiminin yanı sıra, devlet memurlarına sağlandığı kadar diş protezi ve gözlük bedeli devletçe üstlenilecek.
  • Koşulları uyduğu halde yeşil kart almamış yurttaşların oluşacak acil sağlık giderleri karşılanacak, bu kişilerden 90 gün içinde kart çıkarmaları istenilecek.
    Sahtekârlara ceza var
  • Hak etmedikleri halde kart edindiği saptanan kişilerden yapılan harcamalar iki katı olarak geri alınacak ve ayrıca ceza koğuşturması yapılacak. Tedavi faturalarını 'şişiren' kişi ve kurumlardan da bedel iki katı olarak geri alınacak ve haklarında cezai işlem yapılacak.
  • Ayakta tedaviye ilişkin hizmet bedelleriyle diş çekimi, ilaç bedelleri ve yeşil kart sahibinin bebeğine yönelik acil tıbbi müdahale ve tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılanması uygulaması, 1 Ocak 2005'e kadar en çok üç ilde pilot olarak uygulanacak.