Yetkiler başkanda

Yeni müze sistemi

Türkiye'deki büyük müzeleri, önemli uluslararası müzeler gibi 'başkan'lar yönetecek. Kültür Bakanlığı'nın seçeceği 19 ulusal müzenin başkanları, biri işletme, diğeri bilimsellikten sorumlu iki müdürle birlikte çalışacak.

ANKARA - Türkiye'deki büyük müzeler de artık dünyanın önde gelen müzeleri gibi 'başkan' tarafından yönetilecek. Yeni yürürlüğe giren 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, müzelerin yeniden yapılandırılmasını gündeme getirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirleyeceği 19 'ulusal müze'nin, bir başkan ve iki müdüre emanet edileceği sistemin hazırlığı için
bir yıl öngörüldü. Buna göre üçlü yapının başındaki başkan, her türlü işleyişinde koordinasyon görevini üstlenirken, ulusal ve uluslararası ilişkiler ile projelerin onaylanmasından sorumlu olacak. Müzelerin ihtisas gerektiren konularla ilgilenecek müdürleri de bilimsel ve idari işleri yürütecek. Müzelerin işletme müdürleri ise müzeye kaynak sağlayacak her türlü konuya eğilecek.