YGS'de Alevilik sorusu

YGS'de Alevilik sorusu
YGS'de Alevilik sorusu
Dün yapılan YGS sınavında, ilk kez Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden de sorular vardı. Sorulardan biri de Alevilik'teki musahiplik ile ilgiliydi.

Üniversiteye girişte birinci aşama sınavı olan ve 1 milyon 851 bin 326 adayın katıldığı Yükseköğretime Geçiş Sınavı dün yapıldı. YÖK 'ün kararıyla üniversiteye giriş sınavları YGS ve LYS-4'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden sorular sorulmasına karar verilmişti.

ALEVİ -BEKTAŞİ İNANCINDAN SORU GELDİ
Bu yıl sınavda ilk kez 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu vardı. Sorular içinde Alevilik-Bektaşilik ile ilgili bir soru dikkat çekti. Alevi-Bektaşi inancında yer alan musahiplik kavramı üzerinden bir paragraf sorusu soruldu.

İŞTE O SORU
Alevilik ve Bektaşilikte önemli bir yere sahip olan musahiplik (yol kardeşliği) iki kişinin, insanların şahitliğinde hayat boyu yol kardeşi olmaya söz vermesi olarak açıklanabilir. Geçmişi, eski Türklerde göçebe hayatın ve yayla kültürünün bir gereği olarak ortaya çıkan 'kardeşlik' geleneğine kadar uzanan musahiplik, İslami dönemle birlikte farklı bir biçim kazanmıştır. Hz. Muhammed, Mekke'den Medine'ye hicret edildikten sonra, inananları birbirine kaynaştırmak ve sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla her bir Mekkeliyi, bir Medineliyle kardeş yapmıştır. Bunlar da öz kardeş gibi beraber yemiş, beraber çalışmışlardır. İşte musahiplik de bu geleneklerin harmanlanarak günümüze ulaşmış halidir.

Buna göre musahiplik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?
A) Özünde sosyal dayanışmayı barındırdığı
B) Yerleşik hayata geçmede kolaylık sağladığı
C) Din kardeşliğini yansıtan örnek bir uygulama olduğu
D) Toplumsal aidiyeti pekiştiren bir model olduğu
E) Şartların gereği olarak çıktığı