Yiğitgüden'e yargı yolu açıldı

Danıştay 2'inci Dariesi, iki bölgeye ait mahsuplaşmada devleti zarara uğrattığı iddialarına ilişkin olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Yurdakul Yiğitgüden hakkında soruşturma izni verdi.

Danıştay 2'inci Dariesi, iki bölgeye ait mahsuplaşmada devleti zarara uğrattığı iddialarına ilişkin olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Yurdakul Yiğitgüden hakkında soruşturma izni verdi. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun raporu doğrultusunda TEAŞ'ın İstanbul'un Anadolu yakasında elektrik dağıtımı ve ticareti yapan AKTAŞ ile Kayseri civarındaki elektrik
dağıtım ve ticaretini yürüten Kayseri Elektrik A.Ş'nin TEAŞ ile mahsuplaşmasında devletin zarara uğratıldığı iddiaları üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Yiğitgüden hakkında bakanlıktan soruşturma izni istedi. Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, başsavcının bu istemini kabul etmeyerek Yiğitgüden hakkında soruşturma izni vermemişti. Bunun üzerine Başsavcı Kanadoğlu, Danıştay'a itiraz etti. İtirazı görüşen Danıştay 2'inci Dairesi Başsavcının itirazını kabul ederek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın soruşturma izni
verilmemesine ilişkin kararını kaldırdı. Danıştay'ın bu kararından sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Kanadoğlu, son soruşturmayı yapacak, gerek görürse dava açabilecek. Dava açılırsa Yiğitgünden, Yargıtay'ın ilgili ceza dairesinde yargılanacak. Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunda söz konusu iki şirketle ilgili olarak devletin 25 trilyon lirası ana para olmak üzere gecikme zammı ve temerrüt faiziyle birlikte toplam 48.5 trilyon lira zarara uğratıldığı ileri sürülüyor.