Yılmaz 'borçlu' çıktı

Yargı, yargı kararlarını uygulamayan hükümetlere isyan ederken, eski Başbakan Mesut Yılmaz'a mahkûmiyet kapısını araladı.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Yargı, yargı kararlarını uygulamayan hükümetlere isyan ederken, eski Başbakan Mesut Yılmaz'a mahkûmiyet kapısını araladı.
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Danıştay'ın siyanürlü altın aramada kamu yararı olmadığı yönündeki kararını uygulamadıkları gerekçesiyle dönemin başbakanı Mesut Yılmaz ile bakanları aleyhine Bergama köylülerinin açtığı tazminat davasını reddeden mahkeme kararını oybirliğiyle bozdu.
Bozma kararında yargı kararlarını yerine getirmeyen idarecilerin cezai ve tazminat yönünden sorumlu tutulacakları uyarısı yapıldı.
Danıştay'ın siyanürlü altına onay vermeyen kararının idarece uygulanmaması üzerine Bergamalı 68 köylü, 1997'de, avukatları Senih Özay aracılığıyla Başbakan Mesut Yılmaz, Çevre Bakanı İmren Aykut,
Enerji Bakanı Cumhur Ersümer, Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy, Bayındırlık Bakanı Yaşar Topçu ile İzmir Valisi Erol Çakır aleyhine 1'er milyar liralık manevi tazminat davası açmıştı. Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi ise ortada bir mağduriyet olmadığı gerekçesiyle istemi reddetmiş, bunun üzerine karar temyiz edilmişti.
Davada dört yıl sonra siyasileri zora sokacak gelişme oldu. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, davanın dönemin Çevre Bakanı Aykut yönünden reddini benimserken, Mesut Yılmaz dahil diğer siyasiler hakkındaki davanın ise kabul edilmesini istedi. Gerekçede şöyle denildi:
"Anayasa'ya göre başbakan, bakanların görevlerini Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür. Yasama ve yürütme organları yargı kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını değiştiremez ve yerine getirilmesini geciktiremez.
Yargı kararlarını yerine getirmeyen kamu görevlilerinin eylemlerinin, TCK'nın 228. maddesi uyarınca ayrıca cezalandırılması gerekir. Çünkü bu eylemler kişilerin haklarını çiğneyip zarar vermektedir.
'Suç işlemiş olurlar'
Uygulamada, yargı kararlarını yerine getirmeyenlerin suç işledikleri, tazminatla da sorumlu tutulacakları kabul edilmektedir. Yargı kararını uygulamak durumunda bulunanların, kararı tartışma yetkileri bulunmadığı gibi, eksik uygulamaları, uygulanmış gibi davranarak işleme yapay bir görüntü vermeleri de kararın uygulandığı sonucunu doğurmaz. Kararın 30 gün içinde uygulanmamış olması kişisel sorumluluk için yeterli sayılır."
Şimdi dava yeniden görülecek. Mahkeme, bozma kararına uyarsa Yılmaz ve ilgili bakanlar 68 köylüye tazminat ödemeye mahkûm edilecek. Mahkeme kararında direnirse konu bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nda tartışılacak.