Yırca'da ÇED'in de yürütmesi durduruldu

Yırca'da ÇED'in de yürütmesi durduruldu
Yırca'da ÇED'in de yürütmesi durduruldu
6 bin zeytin ağacının kesildiği Manisa'nın Soma İlçesi Yırca Köyü'ndemi termik santaralin ÇED kararı için de mahkemeden yürütmeyi durdurma geldi. Santralle ilgili daha önce de acele kamulaştırma kararı mahkeme tarafından durdurulmuştu.

RADİKAL -  Manisa'nın Soma ilçesi Yırca Köyü'nde kurulması planlanan Kolin Termik Santrali’nin acele kamulaştırmasından sonra, Çevresel Etki Değerlendirme Raporu'na da yürütmeyi durdurma geldi. Greenpeace ve köylülerin açtığı davada, Manisa İdare Mahkemesi, santrale verilen ÇED olumlu kararını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın savunması alınana kadar ortadan kaldırmış oldu. Kararda, ÇED’in yürütmesinin durdurulmasına gerekçe olarak “santral inşaatının ağaçların zarar görmesine ve geri dönülemez zararlara yol açabileceği, hali hazırda dikili bulunan zeytin ağaçlarının kaldırılmasının gündemde olması” verildi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI SORUMLULUĞU NASIL ÜBTLENECEK?

Greenpeace’in ve köylülerin avukatı Deniz Bayram şunları söyledi: “Bu karar, bir kez daha, Kolin Şirketi'nin Yırca'da 6000'den fazla zeytin ağacı sökerken suç işlediğini, bu sırada Manisa, Soma'da bulunan idari birimlerin de gerekli tedbirleri almadığını gösteriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na soruyoruz; hukuka aykırı bu ÇED Olumlu Kararı nedeni ile sökülen binlerce zeytin ağacının hukuki sorumluluğu nasıl üstlenilecek? Türkiye ’de pek çok projede olduğu gibi, bu ÇED kararı da kömürlü termik santral projelerinin çevre ve insan sağlığına olan zararları görmezden gelinerek verilmiş. Her yönüyle hukuksuzluklarla ve çevre ve sağlık riskleriyle dolu olan bu proje iptal edilmeli ve Türkiye, kömüre dayalı enerji politikasında vazgeçmelidir. Hukuka aykırı işlemlerin altında imzası olan ve başvurularımıza rağmen söküm işlemini durdurmak için önleyici ve koruyucu tedbirleri almayan kişiler hakkında gerekli tüm idari ve cezai süreçleri takip ediyor olacağız.”

ÇED İLAN EDİLMEMİŞTİ

Kolin Şirketi’in kurmayı planladığı santralin ÇED olumlu kararı, bugüne dek hiçbir yerde ilan edilmemiş, ancak Greenpeace’in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptığı bilgi edinme başvurusu sonucu ÇED raporunun durumu hakkında bilgi verilmişti.

Katledilen 6 bin 666 ağacı 'koruma görevi' Yırca köylüsüne verildi