YÖK: Af tasarısı yararlı değil

Yükseköğretim Genel Kurulu, öğrenci affına ilişkin kanun teklifleri konusunda olumsuz görüş bildirdi.
YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdiği yazıda öğrenci affına ilişkin kanun teklifleri ile ilgili olarak TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'ndan görüş istendiği anımsatıldı.

ANKARA - Yükseköğretim Genel Kurulu, öğrenci affına ilişkin kanun teklifleri konusunda olumsuz görüş bildirdi.
YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdiği yazıda öğrenci affına ilişkin kanun teklifleri ile ilgili olarak TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'ndan görüş istendiği anımsatıldı. Açıklamada, kanun teklifleriyle, 1980'den bu yana önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim görmekteyken kaydı silinen öğrencilere sınav, bütünleme ve devam hakkı tanınması, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yabancı dil sınavında 100 üzerinden 50 puanın yeterli görülmesi, yardımcı doçentlerde çalışma sürelerindeki sınırlamanın kaldırılması, 2000-2001'den bu yana öğrencilere verilen disiplin cezalarının kaldırılması yönünde düzenleme yapıldığı anımsatıldı. Yazıda, "Kanunun amacı, kapsamı ve süresi konusunda etraflı araştırma yapılmaksızın, başka bir anlatımla altyapısı oluşturulmadan hazırlanacak böyle bir kanun teklifinin kamu yararına uygunluğu tereddütlere yol açacağından teklifin uygun olmadığına karar verildi" denildi.