YÖK dayağına hukukçu tepkisi

Türkiye Barolar Birliği, YÖK'ü protestoeden öğrencilerin polis tarafından ağır şekilde dövülmesini kınadı ve 'önce...

ANKARA - Türkiye Barolar Birliği, YÖK'ü protestoeden öğrencilerin polis tarafından ağır şekilde dövülmesini kınadı ve 'önce kafalar değişmeli' tespitini yaptı.
TBB Başkanı Özdemir Özok, yaptığı yazılı açıklamada polisin öğrencileri coplamasına ilişkin görüntülerin, Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesine rağmen toplumsal olaylara bakış açısının değişmediğini ortaya koyduğunu bildirdi. İçişleri Bakanlığı'nın 24 Temmuz'da 'zor kullanma ve yetki aşımından kaçınılması' amacıyla genelge yayımladığına dikkat çeken Özok, şöyle devam etti: "Bu genelge ve Anayasa'nın 34. maddesinde yapılan yeni değişiklikler karşısında Emniyet güçlerinin daha soğukkanlı
ve duyarlı davranması gerekirken, gereksiz ve orantısız güç kullanma, güç gösterme girişimlerinin hiçbir haklı yanı yoktur. Bu son olaylar ve yaşananlar, yasalar yanı sıra asıl kafaların ve anlayışların değişmesi gerektiğini bir kez daha bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır"