YÖK: Özeller öğrenciye harcamıyor

Yüksek Öğrenim Kurumu'nun (YÖK) hazırladığı "Vakıf Üniversiteliri Raporu"nda, güçlü bir vakıf tarafından kurulmayan üniversiteler öğrenci başına çok az harcama yapmakla eleştirildi.

ANKARA - Yüksek Öğrenim Kurumu'nun (YÖK) hazırladığı "Vakıf Üniversiteliri Raporu"nda, güçlü bir vakıf tarafından kurulmayan üniversiteler öğrenci başına çok az harcama yapmakla eleştirildi. Raporda, bazı üniversiteler arasında öğrenci başına harcama bakımından 12 kat fark olduğu vurgulandı.
YÖK, 2006 yılında 25 vakıf üniversitesinde inceleme yaptı ve bu kurumların birçok konuda yetersiz olduğunu ortaya koyan bir rapor hazırladı. Rapordaki tespit ve eleştiriler şöyle: * Tüm üniversitelerin yüzde 30'unu oluşturan vakıf üniversitelerinde, yükseköğretim öğrencilerinin ancak yüzde 5.8'i kayıtlı. Bunların da yüzde 40'ı Yeditepe, Bilkent, Başkent ve İstanbul Bilgi'de toplanmış durumda.

  • Bazı vakıf üniversiteleri kurumsallaşamadı. Kurucuların bu üniversiteleri, bir kamu kurumundan çok kendi 'şirketleri' gibi görme eğilimi, kurumsallaşmyı olumsuz etkiliyor.
  • Mütevelli heyetlerinin kompozisyonları ve mütevelli heyeti başkanlarının yönetime aşırı karışması eleştiri konusu olmakta.
  • Vakıf üniversitelerine yönelik bir eleştiri de bu üniversitelerin düşük puanla öğrenci almaları ve devlet üniversitelerine giremeyen bu öğrencilerin yüksek ücretle üniversitede okuma fırsatı bulmaları nedeniyle, eğitimde fırsat eşitliğini zedelendiği yönündedir.
  • Bazı vakıf üniversitelerinde, öğrenci başına yapılan eğitim-öğretim harcaması, öğrenciden alınan öğretim giderinin çok altında. Devlet üniversitelerinde 74 bin 307 öğretim elemanı varken, vakıflarda bu sayı 7 bin 943.
  • Vakıf üniversiteleri, öğrenci başına harcamaları bakımından çok önemli bir farklılaşma içinde. Üniversiteler arasında öğrenci başına yapılan harcamalarda 12 kata varan bir farklılık var. Bu farklılık öğretim kalitesinde de bir farklılık yaratıyor.