YÖK rotasyon alanını genişletti: Profesörlük bekleyen, kabul eder

YÖK rotasyon alanını genişletti: Profesörlük bekleyen, kabul eder
YÖK rotasyon alanını genişletti: Profesörlük bekleyen, kabul eder
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrenci kontenjanı artan küçük illerdeki toplam 13 tıp fakültesinin öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak için başlatacağı rotasyon uygulamasının kapsamını genişlettiBETÜL KOTAN

26 Şubat’ta toplam 27 tıp fakültesine yazı göndererek, toplamda 250 öğretim üyesinin küçük illerdeki tıp fakültelerinde görevlendirilmesini isteyen YÖK, dün tüm tıp fakültelerine çağrı yaptı. YÖK, öğretim üyelerinin görevlendirmeyi kabul etmeleri halinde unvan yükseltme taleplerinin değerlendirileceğine dikkat çekti.
YÖK, Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine, hekim açığını kapatabilmek için tıp fakültelerinin kontenjanını 4 bin 877’den 6 bin 314’e yükseltmişti. Bunun üzerine özellikle küçük illerde yeni kurulan tıp fakülteleri hoca yetersizliğinden yakınmaya başladı. YÖK Yürütme Kurulu, bu soruna çözüm bulabilmek için öğretim üyesi fazla olan büyük illerdeki köklü tıp fakültelerini devreye sokmaya karar verdi. Öğretim üyesi desteği isteyen küçük illerde bulunan 13 tıp fakültesine büyük üniversitelerden destek alınması için çalışmalara başlandı.

Önce 27 fakülteye çağrı yapmıştı
YÖK, Hacettepe, Ankara, İstanbul, Gazi, 9 Eylül, Ege, Marmara, Akdeniz, 19 Mayıs gibi toplam 27 tıp fakültesine çağrıda bulunan YÖK, bu fakültelerden küçük illerdeki fakültelere 250 öğretim üyesi görevlendirilmesini istedi. Bir yıl sürecek görevlendirmeyi ‘rotasyon’ olarak değerlendiren Türk Tabibleri Birliği, çok sayıda tabib odası ve uzman hekim derneği uygulamaya tepki gösterdi. Ortak itirazsa, yeterli altyapı ve öğretim üyesi ihtiyacı karşılanmadan yeni tıp fakültelerinin açılması ve kontenjanın artırılmasına oldu.
YÖK Yürütme Kurulu kararıyla 27 Şubat’ta 27 tıp fakültesine gönderilen rotasyon çağrısı, tüm tıp fakültelerini kapsayacak şekilde genişletildi. 4 Mart tarihli yeni resmi yazıda 26 Şubat tarihli karara atıfta bulunularak, şöyle denildi:
“Yazımıza konu edilen görevlendirmeler kapsamına girmeyen tıp fakültesi anabilim veya bilim dallarında kadrosu bulunan ve profesör veya doçent kadrosuna yükseltilmeyi bekleyen öğretim üyelerinin, öğretim üyesi ihyitacı olan üniversitelerde görevlendirmeyi kabul etmeleri ve kadrosunda bulundukları üniversite tarafından görevlendirilmeleri halinde, bu kişilerin anabilim veya bilim dallarıyla ilgili kadro talepleri de Kurulumuzca değerlendirmeye alınacaktır.”

‘Mümkün olduğunca rızasını alın’
YÖK’ün resmi yazısında, üniversitelerden, ‘gerekli verimin sağlanması için’, yapılacak görevlendirmelerde öğretim üyelerinin mümkün olduğunca rızasını almalarını istedi. Yazıda, görevlendirmeyi kabul eden öğretim üyelerinin göreve başladıktan hemen sonra doçentlik ve profesörlük kadro taleplerinin değerlendirmeye alınacağı belirtildi.