YÖK üyesini tanıma kılavuzu

YÖK üyesini tanıma kılavuzu
YÖK üyesini tanıma kılavuzu

2005?te Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliğine atanan Prof. Dr. Ayhan?ın hayatını, öğrencisi Mübarek Erkul tez konusu yaptı. FOTOĞRAF: YURTTAŞ TÜMER

YÖK'ün ilahiyat kökenli üyesi Halis Ayhan, bir öğrencinin tez konusu oldu: 'Görüşleri 40 yıldır değişmedi. Üç-dört yaştan itibaren din dersini ve okulda mesciti savunur. Hocamıza yeni görevinde başarılar niyaz ederiz...'
Haber: BETÜL KOTAN / Arşivi

ANKARA - Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kökenli YÖK üyesi Prof. Dr. Halis Ayhan, yine aynı üniversitenin aynı fakülte öğrencisi Mübarek Erkul tarafından yüksek lisans tezi konusu yapıldı. ‘Halis Ayhan, Hayatı, Eserleri ve Eğitim Görüşleri’ başlıklı tez, Ayhan’ın doğum yeri, tarihi ve nasıl evlendiğine ilişkin bilgilerle başlıyor ve  “2005’te Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliğine atanan Halis Ayhan Hocamıza yeni görevinde Cenab-ı Hak’tan başarılar niyaz eder, bundan sonraki özel ve mesleki hayatında, huzurlu, mutlu ve başarılı olması temennisiyle hayırlı bir ömür dileriz” diye sona eriyor. Tezde, Ayhan’ın 40 yılın üzerindeki meslek hayatı boyunca hiç değişmediği belirtilen görüşlerinden bazıları, ‘Çocuklara üç-dört yaşından itibaren din öğretimi verilmeli’, ‘Anaokulundan, lise sona kadar eğitimin her kademesinde din dersi olmalı’, ‘Kuranı Kerim öğretimi seçmeli dersler arasına alınmalı’ ve ‘okullarda mescit olmalı’ olarak sıralanıyor. 

Dört bölümden oluşan tezden dikkat çeken başlıklar şöyle:
Birinci bölüm: Müftü, öğretmen, öğretim üyesi, YÖK üyesi: 2006 tarihli tezin, ‘Halis Ayhan’ın Hayatı’ başlıklı birinci bölümü, “Halis Ayhan, 1944’de Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Aşağı Sarıkaya Köyü’nde Mehmet ve Hatice’nin altı çocuğunun ilki olarak güz döneminde dünyaya geldi. Babası, köy şartlarına göre varlıklı ve itibarlı bir insandı” ifadeleriyle başlıyor. İmam hatip mezunu Ayhan’ın yaptığı görevlerse müftülük, öğretmenlik, okul müdürlüğü, Yüksek İslam Enstitüsü öğretim görevlisi, öğretim üyesi, Bursa Yüksek İslam Enstitüsü kurucu müdürü, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Genel Müdürü ve YÖK üyesi olarak sıralanıyor.
İkinci bölüm: Eserlerini okuyun tavsiyesi: ‘Halis Ayhan’ın eserleri ve projeleri’ başlıklı ikinci bölümde ise Ayhan’ın tüm eserleri tek tek anlatılıyor. Her eser anlatımının sonunda, okunması için tavsiye niteliğinde ifadelere yer veriliyor. Örneğin Ayhan’ın ‘Türkiye’de din eğitimi’ adlı eserinin tanıtıldığı bölümün sonunda “Kitap Türkiye’de din eğitimi ve tarihi ile ilgilenenler başta olmak üzere, genç yaşlı herkesin okuması ve kütüphanesinde bulundurması gereken bir öneme sahiptir” görüşü var. Tezin ikinci bölümünde, Halis Ayhan’ın 2.Meşrutiyet döneminde kurulan ‘Cem’iyyet-i İlmiyye-i İslamiyye’ tanıtan bir makalesine de yer veriliyor. Bu cemiyet şöyle anlatılıyor: “Cemiyetin kuruluş amacı, teşkilat yapısı ve encümenlerin çalışma şeklinin belirtildiği nizamnamenin birinci maddesinde cemiyetin başlıca gayelerinin şöyle belirlendiğini aktarmıştır: ‘Devlet yönetiminde meşveret usulünün korunması, hükümetin dini konulardaki çalışmalarının desteklenmesi ve tâkibi, hilâfetin yaşatılması, devlet icraatının mümkün olduğu kadar şeriat ölçülerine yaklaştırılması, umumi terbiye ve islam adabının yaşatılması...”
Üçüncü ve dördüncü bölüm: Seçmeli Kuran dersi: Tezin, ‘Halis Ayhan’ın eğitimle ilgili görüşleri’ başlıklı üçüncü bölümünün ardından gelen ‘Halis Ayhan’ın Din Eğitimi ile ilgili görüşleri’ başlıklı dördüncü bölümünde ise Ayhan’ın şu görüşlerine yer veriliyor:
-İsteğe bağlı din eğitim dersleri ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulmalı, -Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri ilkokul birinci sınıftan başlatılmalı, -Kur’ân-ı Kerim öğretimi, isteğe bağlı olarak ve seçmeli dersler arasına alınmalı. Ayrıca tatil aylarından da istifade edilerek okulların fiziki imkânları da kullanılarak, isteyen öğrencilere Kur’an öğretimi yapılmalı, -Okullarımızda çok güzel tefriş edilmiş mescitlerin bulunması Milli Eğitim ilkeleriyle ters düşecek bir uygulama değildir. Bu konudaki tereddütleri ve laik eğitimle bağdaşmaz anlayışını geride bırakmalıyız, -Yüksek öğretime geçişte, A, B fakültesine kesinlikle gidemezsin şeklindeki bir uygulama bütünüyle hukuk dışı, Anayasa dışı olur. İmam hatip liselerinin hem mesleğe hem yüksek öğrenime hazırlama amacı birlikte düşünülmelidir.

Ve sonuç...
Tez yazarı Mübarek Erkul, sonuç bölümünü ise Prof. Dr. Halis Ayhan’a hayırlı bir ömür dileğiyle tamamlıyor. Tezin kaynakçasında gösterilen kaynakların büyük bölümü da teze konu olan Halis Ayhan’a ait eserlerden oluşuyor. 

Hiç değişmeyen görüşleri
Tezin ikinci bölümünde Prof. Dr. Halis Ayhan, 40 yıllık meslek hayatında görüşlerinin değişmediği bu yüzden tutarlı bir bilim adamı olduğu belirtilerek övülüyor. Ayhan’ın tüm eserlerinin okunması gerektiği tavsiye edilen tezde, yer alan bazı görüşleri şöyle:

* Çocuklara dini bilgilerin üç-dört yaşından itibaren verilebileceği

* Yedi-sekiz yaşlarındaysa yeri geldiğinde, Allah korkusundan bahsedilebileceği,
korkunun yerli yerinde olduğu sürece ruh sağlığı açısından olumsuz sonuçlar doğurmayacağı, böylelikle de kötülüklerden ve yanlışlıklardan uzak kalınmasına yardımcı olunacağı...