Yoksa aşılar bozuk mu?

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye'de aşılamada yaşanan sorunları gözler önüne serdi.

ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye'de aşılamada yaşanan sorunları gözler önüne serdi. Sağlık ocaklarındaki aşıların tümünde eksikler bulunduğu, çocukların hastalıklar ve sakatlıklarla karşı karşıya olduğu öne sürüldü.
TTB Halk Sağlığı Kolu 'Türkiye'de Sağlık Ocaklarında Aşı ile İlgili Sorunlar' başlıklı bir rapor hazırladı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek ile çalışmayı yürüten doktor Nilay Etiler çalışmanın çarpıcı yönleriyle ilgili kamuoyuna bilgi verdi. Geçen yıl Türkiye genelinde aşı eksikliği yaşandığını belirten Etiler, Türkiye'nin ihtiyacı olan aşıları ithal ettiğini söyledi.
Yedi bölgede araştırma
Türkiye'nin yedi bölgesinde 188 sağlık ocağında yapılan araştırmaya göre aşıların tümünde eksiklik olduğu, en fazla eksikliğin ise DBT (karma), kızamık ve verem aşılarında bulunduğu gözlendi. Sağlık ocaklarının yüzde 45'inde karma aşı, yüzde 20'sinden fazlasında ise kızamık aşısı yapılamadı.
Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan çocuklarda aşılama oranı diğer bölgelere göre daha düşük. Sağlık ocaklarının yüzde 60-80'inde aşı eksikliği üç haftanın üzerinde sürdü ve bu nedenle pek çok çocuk aşı olamadı.
Rapora göre, sağlık ocaklarının yarısından fazlasında zaman zaman elektrik sorunu yaşanıyor. Sayek, elektrik sorununun yaşanmasının aşıda koruyucu olan soğuk zincirin bozulması anlamına geldiğini belirtirken, "Bu, aşının da bozulmasına neden olabilir. O zaman akla şu soru geliyor: Yoksa çocuklarımız boşuna mı aşılandı. Geri bildirim olmadığı için aşının etkili
olup olmadığını tespit edemiyoruz. Her yıl 1.5 milyon çocuğu sağlıklı bir yolla aşılayacak sistemimiz yok" diye konuştu. Rapora göre, sağlık ocaklarının üçte birinde aşı yapılırken kullanılması gereken alkol, dezenfektan ve pamuk bulunmuyor. Sağlık ocaklarının yarısında ise araç yok. Bazı sağlık ocaklarında personel kendi araçlarıyla aşılama hizmetlerini sürdürüyor.
Personel eksik
Raporun bir diğer çarpıcı bölümü ise personel eksikliği. Sağlık
ocaklarının çoğunda aşılamayı yapacak ebe ve hemşire bulunmuyor. Etiler, Türkiye'nin aşıda dışa bağımlı bir ülke olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Dünyada aşı üretimi bir can pazarı haline gelmiştir. Kârı düşük olan aşıların üretimi azalmıştır. Türkiye'nin üç yıl boyunca aşı ithali için ödediği bedel ile ülkenin gereksinimi olan aşıların üretimini sağlayacak laboratuvarların kurulması olanaklıdır. Aşı hizmetlerinin aksaması sonucu aşıyla korunulabilen hastalıklarda artışlar olabilir. Çocuk ölümleri, hastalıklar, sakatlıklar artacak. Bu da sağlıksız bir toplum demektir. Bu tablonun vebali Sağlık Bakanlığı'nın olacaktır."