Yoksul aileye kömür

Bakanlar Kurulu, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek yoksul ailelere, asgari 500 kilo bedelsiz kömür verilmesini kararlaştırdı.

ANKARA - Bakanlar Kurulu, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek yoksul ailelere, asgari 500 kilo bedelsiz kömür verilmesini kararlaştırdı. Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'nca belirlenecek üretim yerlerinden valiliklere gönderilecek kömürlerin bedelleri 2005 yılı bütçesine konulacak ödenekten ilgili kuruluşlara ödenecek.