YÖK'ten 11 vakıf üniversitesine kapatma uyarısı

YÖK, 11 vakıf üniversitesine 'kapatma' uyarısında bulunarak, gerekli düzeltmeleri yapmaları için 31 Aralık'a kadar süre tanıdı.

YÖK, 'kuruluş aşamasında taahhüt edilen malvarlıklarınının üniversitelere devredilmemesi, ÖSS kurallarına aykırı öğrenci alınması ve vakıflara kira yoluyla trilyonlarca liralık aktarım yapılması' gibi gerekçelerle 11 vakıf üniversitesine 'kapatma' uyarısında bulundu.
YÖK Denetleme Kurulu'nun vakıf üniversiteleriyle ilgili yaptığı inceleme, bu kurumların kuruluş amaçlarından uzaklaştığı ve kazanç kapısı haline getirildiğini ortaya koydu.
YÖK Denetleme Kurulu, Maltepe, Doğuş, İstanbul Bilgi, Haliç, Çankaya, Atılım, İstanbul Kültür, Bahçeşehir, Çağ, Kadir Has ve Fatih üniversitelerinin kurucu vakıflarının, kuruluş aşamasında taahhüt ettikleri mal varlıklarını, üniversitelere devretmediklerini belirledi. Kurucu vakıfların, mal varlıklarını devretmek yerine, üniversitelere kiraya verdiği, üniversitelere katkı yapması gereken vakıfların kira yoluyla üniversitelerden
trilyonlarca liralık gelir elde ettiği saptandı. Ayrıca, birçok vakıf üniversitesinde öğretim üyesi sayısının yeterli olmadığı, bazı üniversitelerin ise ÖSS kurallarına aykırı olarak öğrenci kaydettiği tespit edildi.
Denetleme Kurulu'nun raporunu görüşen YÖK Genel Kurulu, 11 vakıf üniversitesine, belirlenen sorunların 31 Aralık 2001 tarihine kadar giderilmesi konusunda uyarı
yazısı gönderdi. Genel Kurul, bir yıl içerisinde bir düzelme olmaması halinde vakıf üniversitelerinin kapatılmasını düzenleyen YÖK Yasası'nın ek 11'inci maddesinin uygulanacağı uyarısında bulundu.
Genel Kurul kararında, "Sorunların 31.12.2001 tarihine kadar girderilmesi hususunda üniversite mütevelli heyetleri ile üniversite rektörlüğüne uyarıda bulunulmasına, bu tarihe kadar gerekli işlemlerin yapılmaması halinde Kurulumuz tarafından gerekli işlemlerin yapılacağının ve Kurul karar tarihini müteakip bir yıl içerisinde bir düzelme olmaması halinde de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'nci maddesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 22'nci maddesi
uyarınca yasal işlem yapılacağının kendilerine bildirilmesine, Fatih Üniversitesi ile ilgili sorunun daha önce bu üniversiteye yapılan uyarıya ek olarak bir yazıyla duyurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.
YÖK Denetleme Kurulu'nun vakıf üniversitelerine ilişkin saptamaları şöyle:
"Atılım Üniversitesi: Taahüt edilen araziler
devredilmemiş, Üniversite vakıf sahibinin arazisine yatırım yapıyor. Korsan öğrenciler eğitim-öğretime devam ettiriliyor. Mütevelli heyet yetkilerinin tamamını başkana devretmiş, başkan, iki yıldır YÖK'ün görüşme talebine icabet etmiyor.
Maltepe Üniversitesi: Üniversite kiralama ile yer bularak vakıfın kullanımını taahhüt ettiği binaları boşaltmış. Ünversitenin kendi adına tapulu bir metrekare dahi binası yok. İnşaat ruhsatı verilmeyen yer için altyapı yatırımı adı altında bir şirkete 577.857.000.000 lira ödenmiş. Öğretim elemanı sıkıntısı had safhada, Tıp Fakültesi'nin uygulama hastanesi sorunu tam çözülmemiş.
Bahçeşehir Üniversitesi: Taahhüt edilen binalar değiştirilmiş, Üniversite kullandığı binalara kira ödüyor.
Çağ Üniversitesi: 1999 ÖSS'de 120'nin üzerinde puan alan 60 öğrenci Hukuk Fakültesi'ne kaydedilmiş.
İstanbul Bilgi Üniversitesi: Ana binanın intifa hakkı üniversiteye devredilmemiş ve halen vakıf üzerinde. Üniversite kullandığı binalar için kira ödüyor. Üniversiteden gelir-gider durumlarıyla ilgili bilgiler Denetleme Kurulu'na verilmedi.
Doğuş Üniversitesi: Vakfın katkısı yok, öğrenci katkı paylarından oluşan gelirden vakfa ayda yaklaşık 34 bin dolar kira ödeniyor.
Haliç Üniversitesi: Kendi mülkiyetinde binası yok, eğitim-öğretim yapılan bina ile yurt binası için, vakfa kira ödeniyor.
Çankaya Üniversitesi: Taahhüt edilen yerler
üniversitenin kullanımına verilmiş, bunların dışında bir blok vakıftan kiralanmış ve Üniversite vakıfa kira ödüyor.
İstanbul Kültür Üniversitesi: Kendi binası yok. Muhtelif binalar için vakıf şirketlerine toplam bir milyon 339 bin 536 dolar kira ödeniyor. 1999 yılında bu binalar için toplam 799 bin 534 dolar kira ödemesi yapılmış.
Kadir Has Üniversitesi: Kardiyoloji Vakfı'nın hiçbir katkısı yok. Üniversitede çalışmayan öğretim elemanlarına ücret ödeniyor. İki bina için vakfa kira ödeniyor, Tıp Fakültesi'nin uygulama haztanesi yok.
Fatih Üniversitesi: Kurucu vakıf olan Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı'nca taahhüt edilen taşınmazlardan üçü dışındakiler kurucu vakfa ait değildir. Üniversite tüzel
kişiliğine ait hiçbir gayrimenkul bulunmamaktadır."

31 ARALIK'A KADAR SÜRE VERİLDİ

YÖK Genel Kurulu, 11 vakıf üniversitesine, belirlenen sorunların giderilmesine yönelik olarak 31 Aralık 2001 tarihine kadar süre verirken, Çağ Üniversitesi'nin gerekli düzenlemeyi gerçekleştirdiği öğrenildi.
Bu arada, kapatma uyarısı alan üniversitelerden bazılarının da YÖK'e yanıt gönderdiği belirtilirken, YÖK yetkilileri üniversitelerin verdiği bilgilerin, 31 Aralık 2001 tarihinden sonra değerlendirmeye alınacağını bildirdi.