YÖK'ten vakıf üniversitelerine sıkı takip

Haber: BETÜL KOTAN / Arşivi

ANKARA - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerini yakın takibe alıyor. Son 2 yılda 11 vakıf üniversitesinin kurulmasına izin veren YÖK, bunlardaki eğitim öğretim kalitesini artırmak için de bazı kriterler belirledi. Vakıf üniversitelerinin daha fazla öğrenci ve yeni bölüm talebi karşısında Yükseköğretim Kurulu, belirlenen bu kriterlere göre karar verecek. Kriterler’den dikkat çekenler şöyle:

Öğretim elemanları
* Üniversitenin atama ve yükseltme kriterleri l Kadrolu öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı l Doçentlik sınav jürilerinde görev yapan profesör sayıları

Öğrenciler
* Üniversitenin toplam öğrenci sayısı, aynı yılki mezun ve kaydolan öğrenci sayısı l Üniversite vakıf kaynaklarından tam burs alan öğrenci sayısı l Yıllık olarak toplam ilişik kesilme sayıları 

Eğitim faaliyetleri
* Programların yürütülebilmesi için gerekli mekân, öğrenci başına metrekare olarak düşen kapalı alan l Sınav usulü ve değerlendirme esasları l Öğretim programlarının ulusal ve yerel ihtiyaçlara uygunluğu

Araştırma
* Öğretim elemanı başına yayın sayısı l Araştırmayı özendirici program ve ödülleri l Üniversite tarafından düzenlenmiş olan toplantı, sempozyum, panel ve konferanslar

Akademisyen yetiştirme
* Araştırma görevlisi sayısının öğretim üyesi sayısı içindeki payı l Lisansüstü öğrenci ve mezun sayısı

Kaynaklar
* Öğrenci başına yapılan ortalama yıllık harcamanın, öğrenciden alınan ortalama ücrete oranı l Üniversite kütüphanesinin yayın açısından güncel durumu l Bilimsel araştırma ve Ar-Ge için ayrılan kaynak ve bu kaynağın toplam bütçedeki payı

Kalite göstergeleri
* Ortalama mezuniyet süreleri 
*  Stratejik planlama birimi l Memnuniyet araştırmalarının sıklığı ve sonuçlarının doğurduğu işlemler

Topluma hizmet
* Üniversite-sanayi işbirliği olup olmadığı
* Topluma sunulan yaşam boyu eğitim faaliyetleriyle sosyal ve kültürel hizmet aktiviteleri