YÖK'ün görevden aldığı rektör yargı kararıyla döndü

Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından sözleşmesi fesh edilen ve YÖK Genel Kurulu kararıyla görevinden alınan eski Rektör Prof. Dr. Aytekin Berkman, hukuk mücadelesini kazandı. Prof. Aytekin Berkman'ın, göreve iade için açtığı davada...
Haber: BETÜL KOTAN / Arşivi

ANKARA - Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından sözleşmesi fesh edilen ve YÖK Genel Kurulu kararıyla görevinden alınan eski Rektör Prof. Dr. Aytekin Berkman, hukuk mücadelesini kazandı. Prof. Aytekin Berkman'ın, göreve iade için açtığı davada, mahkeme YÖK Genel Kurulu kararını iptal etti.
YÖK, 10 Mart 2006'da, vali, belediye başkanı ve rektörleri 'kanunları millet hizmetinde, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacakları hususunda tereddüt oluşturabilecek kişiler' olarak tanımlanarak vakıf üniversitelerinin mütevelli heyetinden çıkarılmaları istemişti. Berkman, YÖK Başkanı Erdoğan Teziç'e mektup göndererek, kararın rektörlere hakaret niteliğinde olduğunu, üniversitelere bildirilen karar yazısının toplatılması gerektiğini belirtmişti.
'Uyumlu çalışamıyoruz'
Bu olaydan yaklaşık bir ay sonra Nisan 2006'da Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti, YÖK'e yazı göndererek, Berkman'la uyumlu çalışılamadığını belirmiş ve görevden alınmasını istemişti. YÖK Genel Kurulu Berkman'ı oybirliğiyle görevden almıştı.
Berkman'ın göreve iade için İstanbul 4'üncü İdare Mahkemesi'ne açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Berkman'ı haklı buldu ve rektörlük görevinden alınmasına neden olan YÖK kararını iptal etti. Mahkeme ayrıca, Berkman'ın tazminat talebinin de haklı olduğu kararına vardı.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre; vakıf üniversitesi rektörlerinin ataması, YÖK'ten görüş alındıktan sonra mütevelli heyetince yapılıyor. Rektör, mütevelli heyetin başvurusu üzerine YÖK Genel Kurulu'nun kararıyla görevinden alınıyor.