Yolsuzluk ihbarları kontrol altında!

Yolsuzluk ihbarlarından bunalan TEDAŞ Genel Müdürü Bülent Ülkü, bu yöndeki ihbarları kendi denetimine aldı.
Haber: ERGUN AKSOY / Arşivi

ANKARA - Yolsuzluk ihbarlarından bunalan TEDAŞ Genel Müdürü Bülent Ülkü, bu yöndeki ihbarları kendi denetimine aldı. Ülkü, gelen ihbarları kendisi değerlendirerek, 'gerek görürse soruşturma' açtıracak.
Ülkü tarafından yayımlanan genelgede, her türlü evrakın yanı sıra yolsuzluklarla ilgili ihbar niteliğindeki yazı ve dilekçelerin genel müdürlük makamına gönderilmesi ve makamın talimatı doğrultusunda işlem yapılması gereği vurgulandı. 46 sayılı genelgede, genel müdürlüğe gelen ve giden evrakla ilgili başlatılan yeni düzenleme şöyle aktarıldı:
Gelen evrak: Bakanlıktan gelen yazılar, dış kuruluşlardan gelen yazılar, gizli yazılar, valilik, savcılık, jandarmadan gelen yazılar, yolsuzluklarla ilgili ihbar mahiyetindeki yazı ve dilekçeler genel müdürlük makamına.
Müesseselerden gelen yazılar: Bağlı ortaklık genel müdürlükleri, genel müdürlük merkez birimlerinden ve müesseselerden gelen yazılar, müşterilerden ve üçüncü şahıslardan gelen dilekçeler, ilgili genel müdür yardımcısına gönderilecek. Yapılacak işlemler görev ve yetkilerini aşıyorsa genel müdür yardımcısı vasıtasıyla genel müdüre sunulacak.
Giden evrak: Bakanlığa gönderilen yazılar, dış kuruluşlara gönderilen yazılar, gizli ve kişiye özel yazılar, valilik, savcılık, jandarmaya giden yazılar, genel müdürün inisiyatifini kapsayan talimat niteliğindeki yazılar, genel müdür imzasına gönderilecek.
Genel müdürlüğün merkez birimleri arasındaki inisiyatif kullanmayı gerektirmeyen yazışmalar, ilgili birimin amiriyle ilgili daire başkanının imzasıyla doğrudan yazışma yapılmak suretiyle gönderilecek.