Yolsuzluk kurulu

Başbakan Bülent Ecevit'in
oluruyla kurulan 'Yolsuzlukla Mücadele Kurulu'nun resmi açılışı ...
Haber: ERGUN AKSOY / Arşivi
MURAT GÜRGEN / Arşivi

ANKARA - Başbakan Bülent Ecevit'in
oluruyla kurulan 'Yolsuzlukla Mücadele Kurulu'nun resmi açılışı 18 Haziran'da yapılacak. 'Yönlendirme Komitesi' adını alacak olan kurul, çalışmalarını
'Yolsuzlukları önlemede çok yönlü strateji' şeması kapsamında yürütecek. Altı koldan denetlenecek yolsuzluklar IMF'ye sunulan niyet mektubu çerçevesinde ekim ayına kadar su yüzüne çıkarılacak.
Başbakanlık Teftiş Kurulu ve Hazine Müsteşarlığı'nın öncülüğünde Türkiye'de yolsuzluğun tarihçesini çıkarmak ve gerekli yasa değişikliklerine katkı sağlamak
üzere oluşturulan komitenin resmi açılışı için 18-19 Haziran tarihleri saptandı. İki gün sürecek açılış programının ilk günü basına kapalı olacak, ikinci gün ise komitenin amacı kamuoyuna duyurulacak. Komitenin diğer üyeleri ise Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), İçişleri ve Adalet Bakanlığı temsilcileri olacak.
Kuruluş son aşamada
Komitenin birkaç aydır süren kuruluş çalışmaları da son aşamaya geldi. Bu kapsamda, yolsuzlukla mücadelenin ne şekilde gerçekleştireceğine ilişkin olarak şemalar oluşturuldu. Şemalarda, kamu alımlarından seçim harcamalarına, sivil toplum örgütlerinden yasaların yeniden düzenlenmesine kadar yolsuzlukların saptanmasında her alanda çalışmaların sürdürüleceği ortaya kondu.
'Yolsuzlukları Önlemede Çok Yönlü Strateji' adı verilen şemada '1. Büyük yolsuzluklar (seçim finansmanı, gelir ve malvarlığı bildirimi, şeffaf özelleştirme) 2. Kamu kurumları, 3. Kamu denetimi (Yasama denetimi, sivil toplum ve medya denetimi, sivil toplum örgütleri), 4. Adalet-yargı (Bağımsızlık, yargının güçlendirilmesi) 5. Ekonomi politikası ve düzenleyici reformlar (mevzuatın ayıklanması ve vergi reformu, rekabetçi yeniden yapılandırma), 6. Hizmet sunumu (yetki devri, sağlık ve eğitim) başlık ve ara başlıkları bulunuyor.
'Özel mahkeme' önerisi
Komitenin açılış öncesinde yürüttüğü çalışmalarda yolsuzlukla mücadelenin yöntemi ve alınacak önlemler kapsamında özel mahkemeler ve bir bilgi bankası kurulması da önerileri bulunuyor. Öneriler arasında soruşturma ve yargıda etkinlik, bürokratik reform gibi öneriler yer alıyor.