Yön'den Ergenekon'a Yalçın Küçük

Sol-sosyalist çizgide önemli araştırmaları, ilişkileri ve çıkışlarıyla tanınan son dönemlerde komplo teorileriyle adına Prof. Dr. Yalçın Küçük da Ergenekon operasyonunda gözaltına alındı

 

ANKARA - Ergenekon Operasyonu kapsamında bugün evinde arama yapılan ve gözaltına alınan Prof. Dr. Yalçın Küçük, son dönemde ilginç iddiaları ve açıklamalarıyla gündeme geldi. Sol-sosyalist çizgide önemli araştırmaları, ilişkileri ve çıkışlarıyla tanınan Prof. Dr. Yalçın Küçük, AKP hükümetine muhalif kimliği ile de öne çıktı. Küçük son dönemde de Ordu içindeki genç subaylar ile ilgili ilginç iddialar ortaya atmıştı.
Yazar, ekonomist, tarihçi ve sosyolog olan Prof. Dr. Yalçın Küçük, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni 1960 yılında bitirdi. 27 Mayıs 1960 Darbesi sonrasında Devlet Planlama Teşkilatı’nda görev aldı. 1966’da ODTÜ’de öğretim üyeliğine başladı. Yön, Emek, Ant dergilerinde Milli Demokratik Devrim yapılması için yazılar yazdı. 1971’de doçentliğe yükseldi, 12 Mart 1971 Muhtırası’ndan sonra görevden alındı. 1973-76 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesinin ekonomi servisini yönetti. ANKA Haber Ajansı’nda ekonomi bültenini çıkardı. 1970’lerde, Türkiye İşçi Partisi’nin ikinci kez kuruluşu için çalışmalara katıldı, 1975’ten itibaren yayınlanan ve partiye yakınlığıyla bilinen Yürüyüş Gazetesi’nin editörlüğünü yaptı, ancak 1978’de partiden ihraç edildi. 1979’da kendisiyle beraber TİP’ten ihraç edilenlerle birlikte Sosyalist İktidar Dergisi’ni çıkarmaya başladı. Aynı yıl Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde öğretim üyesi oldu. 12 Eylül Darbesi’nden sonra 1402’liklerden biri olarak üniversiteden uzaklaştırıldı. 1983’te “Yeni Bir Cumhuriyet İçin” adlı yapıtından ötürü tutuklanarak, cezaevine girdi; daha sonra aklandı. 1987’de Gazi Üniversitesi’nde profesör oldu ve 1994’te emekli oldu.
12 Eylül 1980 darbesinden sonra aydınların 12 Eylül yönetimine karşı örgütlenmesinde rol oynadı. Aziz Nesin ile birlikte Aydınlar Dilekçesi Hareketi’ni örgütledi. 1987-1992 yılları arasında “Toplumsal Kurtuluş” adlı sosyalist bir aylık dergi çıkartı. Daha sonra bu dergi kapanarak yerine “Hep İleriö adlı bir dergi çıkarttı. Özgür Üniversite adıyla bilinen Özgür Ekin Derneği’nin kurdu. 1993’te Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanı olmasını ve Matild Manukyan’ın vergi rekortmeni olmasını öne sürerek Fransa’ya gitti. Daha sonra gene 1993 yılında Suriye’de Bekaa Vadisi’ne giderek PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüştü. Bu görüşmeyi "söyleşi" adıyla kitaplaştırdı. Çeşitli sol dergiler çıkarttı. Bu arada MED-TV’de programlar yaptı.
28 Şubat sürecinden sonra 1998’de Türkiye’ye geri döndü ve "Kürtçülük Propagandası" yapmaktan iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2000 yılında tahliye oldu. Sky Türk’te “Kalemler ve Kılıçlarö programını yaparken, program Sky Türk İcra Kurulu tarafından sonlandırıldı. Yayının sonlandırılmasında AKP iktidarının rahatsızlığı kadar, Küçük’ün programlarını genç subayların toplu olarak izlemesinden endişe duyan Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın da etkili olduğu ileri sürüldü.
Son yıllarda Türkiye’nin yakın tarihiyle ilgili önemli sayılabilecek iddialar ve eserler sunarak isim bilim araştırmalarına yöneldi, bu yolla devlet ve toplumlar içindeki art niyetli gizli yapılanmaları gün ışığına çıkarmaya çalıştı. İslami sağdaki muadili Mehmet Şevket Eygi gibi ulusal sol bakış açılı "avdeti" kültürü ile ilgilendi. Kendilerine "avdeti" diyen Sabetay Sevi müritlerinin, Türk kimliğini kullanarak Türkiye yakın tarihinde her alanda önemli mevkilere gelen, takiyye yapan "Beyaz Türkler" olduğunu savundu.
Yalçın Küçük’ün önemli eserlerinden bazıları şöyle:
“Türkiye üzerine Tezler” (5 cilt), “Aydın Üzerine Tezler” (5 cilt), “100 Soruda Planlama Kalkınma ve Türkiye”, “Endüstrileşmenin Temel Sorunları: Sovyet Deneyimi, “Yeni Bir Cumhuriyet için”, “Bilim ve Edebiyat”, “Qua Vadimus-Nereye Gidiyoruz?”, “Sovyetler Birliğinde Sosyalizmin Kuruluşu”, “Sovyetler Birliğinde Sosyalizmin Çözülüşü”, “Küfür Romanları”, “Estetik Hesaplaşma”, “İtirafçıların İtirafları”, “21 Yaşında Çocuk: Fatih Sultan Mehmet”, “Ermeni Rahiple Mektuplaşmalar”, “Emperyalist Türkiyeö, “Kürtler Üzerine Tezlerö, “Kürt Bahçesinde Sözleşi”, “Tekeliyet 1 - 2, Tekelistanö, “İsimlerin İbranileştirilmesi / Tekelistan - 1 / Türk Yahudi isimleri Sözlüğü”, “Tarih 12, “İsyan 1-2”, “Şebeke 1”, “Putları Yıkıyorum - Önsözler 1”, “Türkiye Büyülü Hapishanem” ve “Ders 1: Küçülme Savaş” (anka)