Yönetici Seçme Sınav'ı başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı Yönetici Seçme Sınavı için başvurular başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı Yönetici Seçme Sınavı için başvurular başladı. Sınava, öğretmenlik mesleğine en az beş yıl hizmet verenlerden, Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine
İlişkin Yönetmelik'te belirlenen koşulları taşıyanlar başvurabilecek. Yönetici adayları, il milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru kabul bürolarından gerekli belgeleri alabilecekler. Başvuru belgeleri, 9 Mayıs 2001 tarihine kadar, yine il milli eğitim müdürlüklerine teslim edilecek. Yönetici Seçme Sınavı, 2 Haziran Cumartesi günü, saat 10.00'da Adana, Ankara,
Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Trabzon,
Samsun ve Van il merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının
değerlendirilmesi, 100 puan üzerinden yapılacak. 70 ve üstünde puan alanlar başarılı sayılacak. Sınav sonuçları, 12 Haziran 2001'de Bakanlık'ta ve il milli eğitim müdürlüklerinde ilan edilecek.