Yöneticilik vasfı olmayan başkan

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda (SHÇEK) son yaşanan bir görevlendirme, kurumu, "Ne olduğu belirsiz bir kadro var" diye eleştiren AKP Milletvekili Avni Doğan'ı haklı çıkardı.
Haber: NAZİF İFLAZOĞLU / Arşivi

ANKARA - Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda (SHÇEK) son yaşanan bir görevlendirme, kurumu, "Ne olduğu belirsiz bir kadro var" diye eleştiren AKP Milletvekili Avni Doğan'ı haklı çıkardı. SHÇEK Bilgi İşlem Sistem Şube Müdürvekili olarak görev yaparken, Teftiş Kurulu'nun
'yöneticilik vasfını haiz olmadığı' yönündeki raporu üzerine görevden alınan Abdülkadir Anaç, Devlet Bakanı Güldal Akşit tarafından daire başkanlığına atandı.
Bakan Akşit'in korumasında
SHÇEK Genel Müdür Yardımcısı Hamdi Kadıoğlu, 24 Nisan 2003'te, davranışlarıyla birimdeki iç huzuru ve çalışma düzenini bozduğu gerekçesiyle Anaç'ı şikâyet etti. Teftiş Kurulu müfettişleri yaptıkları inceleme sonucu 9 Aralık 2003'te şu kararı verdi: "Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndaki personelin ikiye ayrıldığı, aralarında çalışma arkadaşlığının bulunmadığı, saygı, sevgi ve hoşgörünün kaybolduğu, bunun da iş verimini son derece olumsuz etkilediği, idari beklentilerini alamayan Anaç'ın çalışma arkadaşlarını aşağılayıcı, bağlı bulunduğu daire başkanını yıpratıcı bir tutum ve davranış içinde bulunduğu, bu nedenle de adı geçenin yöneticilik vasfını haiz olmadığı kanaatine varılmıştır."
Rapor üzerine yönetim, Bilgi İşlem Sistem Şube Müdürvekilliği görevinden aldığı Anaç'ı, APK'ya programcı olarak atadı. Ancak Anaç, rapora karşın, 2 Kasım 2004'te Devlet Bakanı Akşit tarafından, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı'na yönetici olarak atandı. Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam Dairesi Başkanı olarak atanan Anaç, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nı da vekâleten yürütecek.