Yönetmelik değişti: İmam hatipler 'imam' da yetiştirebilen düz liseler oldu

İmam hatip liseleri yönetmeliği değişti: İmam hatipler hem mesleğe hem de 'yükseköğretim'e hazırlayacak. İmam hatiplere girişte işitme, görme ve konuşma engelli olmama şartı da kalktıBETÜL KOTAN 

ANKARA - YÖK’ün katsayı farkını kaldırmasıyla üniversiteye girişte önleri açılan imam hatip liselerine bir iyi haber de Milli Eğitim Bakanlığı’ndan. İmam Hatip Liseleri Yönetmeliği; değiştirildi.
Yeni yönetmelik 31 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımladı. 1972 tarihli eski yönetmelikte, imam hatiplerin özellikle ‘din adamı’ yetiştirmek için kurulduğu belirtilirken yeni yönetmelikte, bu okulların ‘hem mesleğe hem de yükseköğretime’ hazırlayıcı programlar uygulayacağı belirtildi.
Yeni yönetmelikte dikkat çeken değişiklikler şöyle:

KURULUŞ AMACI: Yönetmeliğinde, imam hatip liselerinin kuruluş amacı şöyle tarif edildi: “Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan ortaöğretim sistemi içinde hem mesleğe hem yükseköğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan imam-hatip liseleri, ilköğretimden sonra dört yıl öğretim veren, bölge şartlarına ve imkânlarına göre gündüzlü veya yatılı ve gündüzlü olarak karma eğitim ve öğretim yapan okullardır.”
1972 tarihli eski yönetmeliğin hemen ilk maddesinde ise imam hatip liselerinin kuruluş amacı açıklanırken, “Laik öğretim sistemimiz içinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmetleri arasında ayrı bir meslek okulu niteliğinde kurulmuş bulunan İmam-Hatip Okulu’nun amaçları; Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un hükümlerine göre, özellikle imamlık ve hatiplik, Kur’an kursu öğreticilği gerektiğinde müftülük, vaizlik ve benzeri görevleri yapmak üzere ortaöğretim görmüş din görevlileri yetiştirmektir” denilmişti.
Yeni yönetmelikte din adamı yetiştirilmesi imam hatiplerin kuruluş amaçları arasından çıkarıldı, ‘hedefler’ kısmında yer aldı.
‘KENDİ ALANLARI’ YERİNE ‘YÜKSEK ÖĞRENİME’: İmam hatip liseleri için hazırlanan eski yönetmelikte, “İmam-Hatip Okulu, öğrencilerini hem mesleğe, hem de kendi alanlarında yüksek öğrenime hazırlar” ifadeleriyle öğrenci kendi alanına yönlendiriliyordu.
Ancak yeni yönetmelikte, okulun öğrencilere yönelik amaçları sıralanırken ‘alan devamına ilişkin’ bir hedef belirtilmeden, ‘İlgi, istek, yetenek ve başarılarına göre hem mesleğe hem de yükseköğretim programlarına hazırlanmalarını sağlamak’ ifadelerine yer verildi.
KEKEMELİK ENGEL DEĞİL: Önceki yönetmelikte, öğrencilerin din hizmetleri yapmaya engel bir özrü bulunmaması (kekemelik, iki gözün birden görmemesi, ağır işitme engeli, gerekiyordu. Yeni yönetmelikte, bu şart da kaldırıldı.
YENİ HEDEFLER: Eski yönetmelikte, imam hatipli öğrencilerin, “Anayasa nizamına bağlı, Türk milli eğitiminin amaçlarını benimsemiş ve bunları uygulamaya hazır’, ‘Milli ahlâkın icaplarını samimiyetle yaşayıp yerine getiren ve milli bünyemize zararlı akımlar karşısında uyanık’, ‘Dinin ve din ahlakının gereklerine inanarak yaşayıp yerine getirir birer aydın olmalarının’ amaçlandığı belirtiliyordu.
Yeni yönetmelikte ise hedefler şöyle sıralandı:
* Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.
* Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.
* Zihninde; insana, düşünceye, özgürlüğe, ahlaka ve kültürel mirasa saygıya dayanan bir anlayışın oluşturmak.
* İmamlık, hatiplik ve Kur’an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmak.