'Yönlendirme yanlış'

Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Sabri Demirezen, "Kıbrıs'ta adil çözüm için gayret gösterildiği inancındayız. Yönlendirici açıklama uygun değil" dedi.
Korgeneral Aydoğan Babaoğlu ve Korgeneral Metin Yavuz Yalçın'ın da katıldığı bilgilendirme toplantısında, Irak'taki gelişmelerin dikkatle izlendiği belirtildi.

ANKARA - Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Sabri Demirezen,
Kıbrıs konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kalıcı ve adil bir çözümü her zaman desteklediğini söyledi. TSK'nın, Kıbrıs sorununa ilişkin önerilerini ve görüşlerini 15 Şubat 2004'te Başbakanlığa ilettiğini belirten Demirezen, "TSK'nın bu görüşlerde değişikliği yoktur. Görüşmeleri yakından takip ediyoruz. Görüşmeleri etkileyebilecek veya yönlendirebilecek
açıklamalar yapmamız doğru olmaz" dedi.
Genelkurmay Başkanlığı, daha önce ilki Ekim 2003'te Irak'a asker gönderme, ikincisi ise Ocak 2004'te İncirlik Üssü'nün ABD tarafından kullanımına ilişkin olarak gerçekleştirdiği basın bilgilendirme toplantılarının üçüncüsünü dün yaptı. Tümgeneral Demirezen, sunumunun ardından Plan ve Prensipler Başkanı Korgeneral Aydoğan Babaoğlu ve Harekât Başkanı Korgeneral Metin Yavuz Yalçın'la birlikte soruları yanıtladı. Üç general şu bilgileri verdi:
Kıbrıs görüşmeleri: TSK Kıbrıs sorununa kalıcı ve adil bir çözüm bulunmasını her zaman desteklemektedir. Annan Planı'nda yer alması gerektiği düşünülen, Türkiye'nin ve KKTC'nin güvenlik gereksinimleri
ışığında hazırlanan, Genelkurmay Başkanlığı önerileri ve gerekçeleri 15 Şubat'ta yazılı olarak da Başbakanlığa sunulmuştur. TSK'nın bu görüşlerinde
herhangi bir değişikliği yoktur. Görüşmeler sürüyor, herhangi bir şekilde yönlendirebilecek veyahut etkileyebilecek açıklamaların tarafımızdan yapılmasının pek uygun olmadığını değerlendiriyoruz. Genel ümidimiz görüşmelerin sonucunda hem Türkiye'nin hem de Kıbrıs Türk halkının beklentilerine cevap verecek bir sonucun çıkmasıdır. Bununla ilgili gayretlerin gösterildiğine inanıyoruz.
Irak'ı dikkatle izliyoruz: Irak'ın yeni politik yapılanmasında dini ve etnik kökene dayanan bir anayasa ve yapısal değişiklik Irak halkı arasında ciddi sorunlar yaşanmasına neden olacaktır. Politik yapılanmanın yanı sıra Yeni Irak Güvenlik Teşkilatı'nın oluşumu da dikkatle izlenmesi gereken bir süreçtir.
PKK varlığı: ABD'li yetkililerle tümgeneral seviyesindeki toplantılar yürütülüyor. PKK terör örgütü Irak'taki istikrarsızlık ortamından yararlanmaktadır. Siyasi kimlik altında siyasal çalışmalar yürütmekte, Irak'ın muhtelif yerlerinde bürolar açmaktadır. Askeri yönde yapılacak bir harekâtla ilgili belli bir aşamaya gelinmiştir. Zamanlama konusunda bazı problemler söz konusu. Beklentimiz, örgütün Türkiye veya diğer ülkelere gitmesi değil, silahlı varlığının ortadan kaldırılması ve siyasi faaliyetlerinin sona erdirilmesidir.
Büyük Ortadoğu: Büyük Ortadoğu kapsamı ve konsepti henüz tam olarak belirlenmemiştir. Konu Genelkurmay Karargâhı'nda incelenmekte olup, Türkiye'ye olabilecek etkileri ve Türkiye'nin özellikle güvenlik boyutunda izlemesi gereken stratejileri analiz edilmektedir. Konuyu milli çıkarlarımız yönünde ciddi şekilde inceliyoruz.
NATO'daki değişim: Transformasyon çerçevesinde 15 Ekim 2003'ten
itibaren dünyanın çeşitli bölgelerinde ortaya çıkabilecek krizlere, uluslararası meşruiyet çerçevesinde kısa sürede müdahale kabiliyetinde bir kuvvet oluşturma süreci ileri aşamaya ulaşmıştır. 'NATO Mukabele Kuvveti' adı verilen bu kuvvet; kara, deniz, hava ve özel kuvvet unsurlarından oluşmaktadır.
ABD'nin ikinci üs talebi yok: Şu anda Türkiye'de konuşulan herhangi bir üs söz konusu değildir. İncirlik, savunma ve ekonomik işbirliği anlaşması çerçevesinde halen kullanılmaktadır.
Yasadışı göç: Türkiye, bölgesinde sınırlarını en etkili koruyan ülke olup, bazı Avrupa ülkelerinin iddia ettiklerinin aksine yasadışı göçle gittikçe artan bir etkinlikte mücadele etmektedir. Doğu Anadolu'nun, kontrolü gerçekten zor olan arazi yapısı nedeniyle zaafiyetler var. Sınır kontrol sistemlerinin yaygınlaştırılmasına devam ediliyor.
ABD'nin insan hakları raporu: (ABD'nin yayımladığı insan hakları raporunda, ordu üzerindeki sivil kontrolünün yetersizliğinden bahsedildiğinin anımsatılması üzerine) TSK'nın görevleri Anayasa'da ve ilgili yasalarda belirtilmiştir. TSK bu yasalarda belirtilen çerçevede görevini yapmaktadır.
RTÜK ve YÖK'teki asker üyeler: (RTÜK ve YÖK'teki askeri üyeliklerin kaldırılacağı yönündeki bazı haberlerin anımsatılması üzerine) Belli organlarda TSK mensuplarının bulunması ilgili yasaların gereğidir.