Yorum davası açma hakkı

Adalet Bakanlığı, İdari Yargılama Usulü Yasası'nda değişiklik yapılmasına ilişin yasa taslağı hazırladı.

ANKARA - Adalet Bakanlığı, İdari Yargılama Usulü Yasası'nda değişiklik yapılmasına ilişin yasa taslağı hazırladı. Taslak adalet sistemine 'yorum davaları'nı dahil ediyor. Buna göre, bir davayla ilgili bir işlemin daha anlaşılabilir olması ve uyuşmazlıkların çözülmesi için idari yargıya yorum davaları açılabilecek. Başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde cevap verilmezse, başvuru reddedilmiş sayılacak.