Yüksek Mahkeme'de ant içme töreni

Anayasa Mahkemesi Bumin, "Anayasa Mahkemesi üyeleri, kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağını göz önünde tutmak zorundadırlar" dedi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, Anayasa Mahkemesi üyelerinin kutsal din duygularının, devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağını göz önünde tutmak zorunda olduklarını belirtti.
Anayasa Mahkemesi'nde düzenlenen törende, Aysel Pekinel'in emekliye ayrılmasıyla boşalan yedek üyeliğe seçilen Fettah Oto ile Ali Hüner'in emekliye ayrılmasıyla boşalan asıl üyeliğe seçilen Serdar Özgüldür, ant içerek görevlerine başladılar. Törene, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Başkanı Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya, Danıştay Başkanı Ender Çetinkaya, Sayıştay Başkanı Mehmet Damar, Askeri Yargıtay Başkanı Hakim Tuğamiral Ferhat Ferhanoğlu, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Hakim Tuğgeneral Erol Alpar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri Ok, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı.
Törende konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı korumak, Anayasa Mahkemesi üyeliğini doğruluk, tarafsızlık ve hakka saygı duygusu içinde yerine getirmek sözlerini de içeren andın içilmesi zorunluluğunun büyük anlam taşıdığına işaret etti. Tarih ve Türk Ulusu önünde yüklenilen sorumluluğun önemini vurgulayan andiçme töreninin, Anayasa'ya sadakat görevini de simgelediğini belirten Bumin, şöyle konuştu: "Anayasa Mahkemesi üyeleri, Anayasa'nın 148. maddesiyle diğer maddelerinde öngörülen görevlerini yerine getirmesi ve tanınan yetkilerini kullanmasında Anayasa'nın tüm kurallarıyla birlikte, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olduğunu belirleyen 2. maddesini, hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında koruma göremeyeceğinin ve laiklik ilkesinin gereği, kutsal din duygularının, devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağının özenle vurgulandığı başlangıç bölümünü de göz önünde tutmak zorundadırlar."

'Sorumluk gerektiren görev'
Anayasa Mahkemesi'nin kurulduğu 1962 yılından bugüne kadar, Anayasa'ya aykırılıkları önleyip, gidererek, Anayasa'nın bütünlüğünü koruma ve işlerliğini sağlamak suretiyle tüm çağdaş nitelikleriyle hukuk devletini gerçekleştirme çabalarını içtenlikle ve özveriyle sürdürdüğünü anlatan Bumin, Anayasa Mahkemesi'nin bağımsız ve güvenceli yapısının, ödünsüz görev yapma anlayışını egemen kılacak, bir çalışma ortamı yarattığını söyledi. Bumin, "Son derece onurlu, ancak aynı ölçüde de sorumluluk gerektiren Anayasa Mahkemesi üyeliği görevine, bugün andiçerek başlayacak olan Oto ve Özgüldür'ün, Anayasa'nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesini savunarak görevlerini sorumluluk bilinci içinde Anayasa'ya, yasaya ve hukuka uygun olarak yerine getirecekleri kuşkusuzdur" diye konuştu. Oto ve Özgüldür'ün özgeçmişlerini okuyan Bumin, üyelere, yeni görevlerinde başarılar diledi.