'Yüksek yargı tek çatıda toplansın'

'Yüksek yargı tek çatıda toplansın'
'Yüksek yargı tek çatıda toplansın'

Ahmet İyimaya ya göre, yeni anayasa çalışmalarında en sorunlu bölüm kimlik ve vatandaşlık .

Haber: ÖMER ŞAHİN - omer.sahin@radikal.com.tr / Arşivi

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, yeni anayasa için radikal önerilerde bulunurken, ‘yüksek yargı’ olarak bilinen Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Askeri Yargı’nın sonunu getirecek yepyeni bir modeli gündeme taşıdı.
İyimaya, yeni anayasa çalışmalarını yürüten komisyonda AK Parti ’yi temsil eden isimlerden. Radikal’e konuşan İyimaya, yüksek yargıyı tek çatı altında toplayacak önerisini tartışmaya açtı. İyimaya’ya göre Türkiye ’de çok hukuklu bir sistem geçerli. Bu sistemden dolayı aynı olayda yargı farklı kararlar verebiliyor, hak ihlalleri doğuyor. İyimaya, bunun çözümünü Yüksek Yargı reformunda görüyor: “Hak ihlallerini önlemek için hukuk birliğini sağlamalıyız. Ortaya çıkan farklı içtihatlar var. Bunları birleştirecek mekanizma yok. O içtihatlar kanun gibi. Bunun yolu Yüksek Yargıyı tek mahkemeye dönüştürmektir. Bu Yüksek Mahkemede idari yargı, adli yargı elbette olacak. Adli, idari yargılamalara 1, 2,3 şeklinde daireler bakar. Daireler arası ihtilaf Genel Kurul’a tevdi edilir”.

‘Başkanlık önşart değil’
Yeni anayasa çalışmalarının en sorunlu alanı olarak ‘kimlik-vatandaşlık’ bölümü görülüyor. Dört partinin de bu konudaki tutumu farklı. Ahmet İyimaya, bu sorunu aşacak 2 formül olduğunu söyledi. Bu formüllerden birisi vatandaşlık tanımına yeni anayasada yer vermemek. Bazı demokratik ülkelerin anayasasında ‘vatandaşlık’ olmadığını hatırlatan İyimaya, şunları söyledi: ”Vatandaşlığı vatandaşa sorarız. Veya onsuz anayasa yaparız. Dünyada bunun örnekleri var. Deriz ki, ‘vatandaşlık temel hak ve hürriyetlerdendir. Kazanılması da kaybedilmesi de kanunla düzenlenir’. Eğer vatandaşlık mutlaka olacak denirse, o zaman bütün partilerin düşüncesi demokraside son çare olan vatandaşa sorulur. Son kararı millet verir.” Ahmet İyimaya, yeni anayasada ‘Başkanlık Sistemi’nin önşart olmadığını ve parlamenter sistemle devam edilebileceğini de belirtti.

‘Yeni anayasa 100 yıllık’
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, hazırlığı süren yeni anayasaya 100 yıllık da ömür biçti. ABD Anayasası’nın 200 yıllık olduğunu, bu sürede değişen madde sayısının 20’yi geçmediğini hatırlatan İyimaya, sözlerini şöyle sürdürdü: ”Anayasalar aşkın zamanlı metinlerdir. 50 yıl sonra değişecek bir anayasa ile uğraşmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bir anayasa kesinlikle 100 yılı aşmalıdır. Biz anayasaya ideolojiler yüklemeyeceğiz. Anayasaya ideolojik renk soktuğunuzda, o artık bir anayasa olmaz.”

‘Başörtüsüne güvence’
Ahmet İyimaya, başörtüsüne sınırlama getiren düzenlemelerin de yeni anayasayla birlikte kaldırılacağının sinyalini verdi: “Biz başörtüsü sorununun tatsız bir hatıradan, geçmişin acı anılarından ibaret olduğunu farz ediyoruz ve sosyolojik dönüşümün siyaset kurumunu bu noktada geride bıraktığını görüyoruz. Artık bu gibi sorunların anayasal engel görülmesi mümkün değil. Hukukun üstünlüğü ve özgürlük varsa orada ideolojilerin, dayatmaların prangaları olmaz.”