Yüksek yargı torpilli

Başbakanlık kamudaki 'taşıt saltanatına' son vermek için genelge üstüne genelge yayımlarken, Adalet Bakanlığı...

ANKARA - Başbakanlık kamudaki 'taşıt saltanatına' son vermek için genelge üstüne genelge yayımlarken, Adalet Bakanlığı, yüksek yargı organlarında görev yapan daire başkanlarını da 'makam otosu'na kavuşturmak için yasa tasarısı hazırladı. Tasarı benimsenirse yüksek yargıda başkanvekilleri ve üyelerin kullandığı makam otolarına
'yasallık' kazandırılacak ve makam otomobili ordusuna 74 otomobil daha eklenecek.
Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı tasarı taslağı görüşlerini bildirmeleri için ilgili bakanlıklara gönderildi. Taslakta 'Taşıt Kanunu'nun çeşitli yasalarla değiştirilmiş tanımları güncelleştiriliyor. 1961 yılında çıkarılan yasadaki 'Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı' ibaresi, kurulun adı değiştirildiği ve başkanı Adalet Bakanı yapıldığı için 'Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili' olarak, Yargıtay'daki tanımlar yeniden düzenlendiğinden 'Yargıtay Başkanı' ibaresi 'Yargıtay Birinci Başkanı',
'Cumhuriyet Başsavcısı' ibaresi de 'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı' olarak değiştiriliyor.
'Danıştay Başkanunsözcüsü' ibaresinin yerini de 'Danıştay Başsavcısı' alıyor.
Yargıtay'a 37 araç
Tasarı taslağının 2. maddesiyle de makam otomobili tahsis edilecek yargı organlarının mensupları sıralanıyor.
Sıralanan unvandaki kişilerin bir bölümünün makam otosu kullandığı biliniyor. Örneğin Anayasa Mahkemesi Başkanvekili, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve üyeler görev yerlerine geliş-gidişlerinde kendilerine tahsis edilmiş otomobilleri kullanıyor. Bu araçlar 'ihtiyaç halinde kullanılmak' kaydıyla 'hizmet aracı' kapsamında tutuluyor.
Tasarı taslağı yasalaştığı takdirde Anayasa Mahkemesi'ne, başkanvekili ve üyelerle, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı'na 14 makam otomobili tahsis edilecek. Yargıtay'a ise başkanvekilleri, başsavcıvekili, genel sekreter ve daire başkanları için 36 yeni makam otosu verilecek. Danıştay'da başkanvekilleri, genel sekreter ve daire başkanları için 15, Sayıştay'da da genel sekreter ve daire başkanları için dokuz otomobil, 'makam otomobilleri' ordusuna katılacak.