Yüksek yargıda kadın oranı yükseldi

Yargıda işlem tamam

Hükümet ile hâkim ve savcıları karşı karşıya getiren yüksek yargıdaki seçimler nihayet yapıldı. Yargıtay'a 23, Danıştay'a dokuz üye seçildi. Yargıtay'a seçilenlerin sekizi, Danıştay'a seçilenlerin ise beşi kadın.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Kriz nedeni olan yüksek yargıya üye seçimleri, çetin müzakereler nedeniyle yedi saatte yapılabildi. Yargıtay ve Danıştay'a seçilen 32 yeni üye arasında kadın üye sayısı dikkat çekti. Danıştay'daki kadın üye oranı erkek üye oranına çok yaklaştı: yüzde 44. Sekiz yeni kadın üyeye rağmen Yargıtay'daki kadın oranıysa yüzde 17'ye ulaşabildi. Yargıtay'da 23 yeni üyeden 10'u bakanlığın kapattırmak istediği Yargıç ve Savcılar Birliği (YARSAV) üyesi.
Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Yargıtay'a seçilen 23 üyeden sekizinin 'bayan' olmasının önemine işaret etti. Yargıtay 250 üyeli bir yüksek yargı organı. Seçimlerden önce, Yargıtay'daki kadın üye sayısı 35'ti. Yeni seçimle bu rakam 43'e yükseldi.
Danıştay'daysa kadın üye oranı yüzde 44. Halen Danıştay'ın başkanı, başsavcısı ve bir başkanvekili kadın, ayrıca kadın daire başkanları da var. Son seçimler de bunu pekiştirdi. Danıştay'a yeni seçilen dokuz
üyeden beşi kadın. 11 asıl üyesi olan Anayasa Mahkemesi'nde halen başkan Tülay Tuğcu ile birlikte iki kadın üye bulunuyor.
Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu, kurulun seçilmiş üyeleriyle doğal başkanı Adalet Bakanı arasında kriz yaratan seçim için nihayet önceki gün toplandı. Bakan Çiçek'in de katıldığı toplantı, müzakere etmeleri nedeniyle yedi saatte tamamlanabildi.
Yargıtay'daki 23 boş üyeliğe şeçilenler: Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı Ayşe Albayrak Doğan, Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı Satı Ateşel, Ankara Hâkimi Ayşe İnce Özden, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Saniye Tarhan, Eskişehir Ticaret Mahkemesi Başkanı Mehmet Gündüz İpek, Kadıköy Ticaret Mahkemesi Başkanı Kemalettin Yüksel, Ticaret Mahkemesi Başkanı Mustafa Acır, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Karayiğit, Yargıtay tetkik hâkimleri Ahmet Duru, Bahri Demirel, Nuray Taşçıoğlu Duranoğlu, Mahmut Kamacı, Ayşe Ayten Güllüoğlu, Ayşe Zehra Tepedelenlioğlu, Mesut Balcı, Rıza Sarıtaş ve Filiz Pınarcı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Sadık Demircioğlu, Yargıtay cumhuriyet savcıları Ramazan Özkepir, Haydar Metiner, İbrahim Şahbaz, Günsal Albayrak ve Osman Baş.
Danıştay'a seçilenler: Danıştay savcıları Tülin Özgenç, Emin Celalettin Özkan, Yakup Kaya, Ülkü Erbük ve Erkan Cantekin, Danıştay tetkik hâkimleri Tülin Özdemir ve Nilgün İpek, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Fatih Hakçı, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurben Ömerbaş.
Kimi kim önerdi?
Çiçek, seçimlerde oybirliği sağladıklarını söyledi. Laik kimliği öne çıkanların ağırlıkta olması nedeniyle yargıda memnuniyet yaratan seçimlerde 'Bakanlıkla pazarlık olmayacak' açıklamalarına rağmen Bakanlık Personel Genel Müdürü Sadık Demircioğlu'nun seçilmesi Çiçek'in kısmen de olsa etkili olduğu yorumlarına neden oldu.