Yüksek yargıda kadına yer yok

Yüksek yargıda kadına yer yok
Yüksek yargıda kadına yer yok
Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Yargıtay'a 160, Danıştay'a 51 yeni üye atadı. Danıştay ve Yargıtay'a toplamda sadece altı kadın üye olabildi
Haber: MESUT HASAN BENLİ / Arşivi

ANKARA - Ergenekon soruşturması kapsamında hakim ve savcıların telefonların dinlenilmesi kararını aldırmasıyla eleştirilen Adalet Bakanlığı müfettişleri Mehmet Arı ile İbrahim Kır, Yargıtay üyesi oldu.
Kozmik Oda’da haftalarca arama yapan Kadir Kayan ve Ergenekon savcılarından Murat Yönder de artık Yargıtay üyesi. Seçimelrin sonunda, toplam 211 yeni Yargıtay ve Danıştay üyesi içinde sadece altı kadının yer alması da dikkat çekti.
Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in katılmadığı toplantıda, önce yeni üyelerin atanmasıyla ilgili yöntem belirlendi. Önce her HSYK üyesinin, 4 bin 988 aday arasından Yargıtay için 160 isim yazması kararlaştırdı. Yazılan isimler içinden 12’nin altında oy alanlar elenince, geriye 423 isim kaldı. Bu kez de 423 kişi içerinden Yargıtay için 160 isim yazıldı. Yine 12 oyun altında oy alanlar elendi. Böylece Yargıtay yeni seçilen isimler belirlenmiş oldu. Aynı yöntem Danıştay üyelerinin seçimi için de yapıldı.
Kurul ilk kez başsavcı olmayan unvansız savcılardan 19 savcıyı Yargıtay’a üye olarak seçerken, Danıştay ve Yargıtay’a toplamda sadece altı kadın üye olabildi. Edinilen bilgilere göre yeni isimlerin büyük bölümü oy çokluğuyla seçildi.
Üyelerinin dördü Adalet Bakanlığı’ndan gelen HSYK’nın belirlediği yeni üyeler arasında, sözkonusu üyelerin eski mesai arkadaşları ön sıralarda yer aldı.
Ceza İşleri Genel Müdürü Çetin Şen’in de aralarında bulunduğu toplam 12 Adalet Bakanlığı bürokratı Yargıtay ve Danıştay’a üye oldu.
Çetin Şen, İhlan Cihaner’i arayıp Erzincan’da yürüttüğü İsmail Ağa soruşturması kapsamında gözaltına aldırdığı şüphelileri serbest bırakmasını istemiş ve “Böyle soruşturmalar insanın başını derde sokar” demişti.
YARSAV Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Bayrak Yargıtay, YARSAV Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Aydın da Danıştay üyesi oldu.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Yargıtay’a üye olan dikkat çekici isimlerden bazıları şöyle:
Ergenekon soruşturması kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin’in de aralarında bulunduğu hakim ve savcıların telefonlarını dinleten Adalet Başmüfettişleri Mehmet Arı ile İbrahim Kır.
Yüksek Yargıdaki rüşvet iddialarını soruşturan HSYK Başmüfettişi Halit Kıvrıl.
Ankara Seferberlik Tetkik Kurulunda yaptığı arama ile gündeme gelen Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Kadir Kayan.
Balyoz soruşturması kapsamındaki tutuklulara ilişkin tahliye istemlerin reddeden, Albay Dursun Çiçek hakkında tutuklama kararı veren İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi İdris Asan.
Balyoz iddianamesi yazan ve Ergenekon soruşturmasını sürdüren savcılar arasında yer alan Mehmet Murat Yönder.
Devrimci Karargah Örgütüne yönelik soruşturmayı yapan İstanbul Savcısı Kadir Altınışık.
Şemdinli davasında Van 3. Ağır Ceza’nın başkanı olan İlhan Kaya.
Atabeyler ve Küre soruşturmalarını yürüten Ankara Savcısı Dilaver Kahveci.


  http://www.radikal.com.tr/104122810412284

  YORUMLAR
  (4 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Yargıtay'a Üye Seçilmem Nedeniyle - Çetin Şen

  Sayın Mesut Hasan BENLİ Radikal Gazetesi/ANKARA Radikal ’nin 26/02/2011 tarihli baskısında yayımlanan “Yüksek Yargıda Kadına Yer Yok” başlıklı haberinizde şahsımla ilgili olarak “... Çetin Şen, İlhan Cihaner’i arayıp Erzincan’da yürüttüğü İsmail Ağa soruşturması kapsamında gözaltına aldırdığı şüphelileri serbest bırakmasını istemiş ve ‘Böyle soruşturmalar insanın başını derde sokar’ demişti ...” şeklinde gerçek dışı bir takım iddialara yer verilmiştir. Yazınızda geçen şahsımla ilgili söz konusu iddiaların, gazetenizde aynı konuda daha önceki çıkan haber ve yazılar üzerine gerçek olmadığı müteaddit defalar açıkça ifade edilmiş olmasına rağmen, konunun Yargıtay’a üye seçilmem sebebiyle tekrar gündeme getirilmesi manidar bulunmuş bu hususa tekrar açıklık getirilmesi lüzumu hasıl olmuştur. Şöyle ki, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve basında da bir kısım haberlere konu olan örgütlü suçlar kapsamındaki bir suç soruşturması ile ilgili, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından adlî teşkilâta duyurulan 01/01/2006 tarihli, “Örgütlü Suçlar ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanmasının Önlenmesi” konulu, 6 (altı) sayılı genelge uyarınca Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Örgütlü Suçlar Bürosuna herhangi bir bilgi verilmediği görülmesi üzerine o tarihte, Genel Müdür Yardımcısı olarak Genel Müdürlüğe vekâlet ettiğim için, konu hakkında bilgi almak ve genelge uyarınca Bakanlığa bilgi verilmesini temin maksadıyla Erzincan Cumhuriyet Başsavcımız İlhan Cihaner ile aramızda bir telefon konuşması olmuştur, ancak bu konuşmanın amacı ve içeriği asla yazıda bahsedildiği gibi değildir. Zira Başsavcımız ile yapılan görüşme sırasında yürüttüğü bir soruşturma sebebiyle gerçekleştirilen arama ve gözaltı işlemlerinde 29 şüphelinin gözaltında olduğu, bu arada 63’ü 04 ilâ 06 yaş grubunda, 11’i 15 ilâ 18 yaş grubunda olmak üzere toplam 74 çocuğun izinsiz eğitime tabi tutulduğundan bahisle İl Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldüğü ve burada yapılan kimlik tespitlerinin ardından ailelerine teslim edildiği bilgisi aktarılınca, kendisine özellikle çocuklarla ilgili konuların hassasiyeti nedeniyle dikkatli olunmasının faydalı olacağı ifade edilmiştir. Ayrıca konuya ilişkin genelge uyarınca Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Örgütlü Suçlar Bürosuna bilgi verilmesi gerektiği hatırlatılmıştır. Bunun dışında Başsavcımız ile bir kaç kez de kendi araması üzerine aynı konu çerçevesinde görüşmemiz olmuş, ancak bu görüşmelerin hiç birinde yazıda belirtildiği gibi, İlhan Cihaner’e gözaltına aldırdığı şüphelileri serbest bırakması için kat’i surette herhangi bir söz sarf etmem bahis konusu olmamıştır. Yukarıdaki açıklamayı, tekrar iyi niyetle gerekli düzeltmeyi yapmanız için bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim. 26/02/2011 Çetin ŞEN Yargıtay Üyesi

  VAY BE - Hevwelatî

  Kadının adı yok ha.

  İleri demokrasilerde kadına yer yoktur. - Dead Solger

  Bizim çok bilmiş insanlarımız bu gerçeğin farkına vararak yetmez ama evet demiştir.

  ANAYASA SUÇU - HARAYDIN

  Anayasa ve dünya medeniyet çıtası gözönüne alınmayacaksa niye muasır medeniyet çıtası peşinde koşuyoruz? O zaman Afrika ülkeleri standardı belirleyelim.O zaman başkanlık sistemine de geçelim,Mübarek,Esad tipli bir başkanlık sistemimiz olur.Lafta bunu istemeyip fiiliyatta istemek olmaz.Hani kadın erkek eşit olacaktı.Hani anayasa pozitif ayrımcılığı zorunlu tutmuştu.Her türlü görevde eğer %25 oluşmamışsa %25'e tamamlanacak şekilde kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmalıdır.hele hele önleri kesilmemelidir.Büyükşehir belediyeleri dışındaki üniversitelerde kontenjanın %25'i o şehir liselerindenmezun öğrencilere ayrılmalı bu da erkek bayan %50 %50 kontenjan olarak kullanılmalıdır.Okumalı ki okuyan yok ne yapalım denmesin.Partiler de her türlü seçimde her sıranın En az %25'ini bayan kontenjana ayırmalıdır.Milli irade oyuncak mıdır ki dalga geçiliyor.Milli irade pozitif ayrımcılığa dayalı anayasayı onayladı,anayasaya aykırı işlemlerin,pozitif ayrımcılığa uymayan seçimlerin,kadroların anayasaya aykırılığı herkesi bağlar.Hele kadınlara negatif ayrımcılık,önünü kesmek bunlar akıl dışı insanlık dışı muasır medeniyet dışı şeylerdir.Kimse tevessül etmemeli.Hele ki CHP yarın seçimde her sıranın mutlaka %25'ini kadınlara ayırmak zorundadır.Demokrasinin öncülüğünü yapmak zorundadır,madem iktidar olamıyor hiç olmazsa demokrat olmayı becerebilmelidir.