'Yurtdışı Çıkış Harç Pulu' 1 Ağustos'ta yürürlükte

Yurtdışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar,
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yurtdışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar,
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, yurtdışına çıkış
yapan Türk vatandaşlarından çıkış başına 50 ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında harç tahsil olunacak ve harç, pasaporta 'Yurtdışı Çıkış Harç Pulu'
yapıştırılma süretiyle ödenecek. 'Yurtdışı Çıkış Harç Pulu' bedeli olan 50 ABD Doları'nın pulun satıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kurunun esas alınarak tespit edileceği bildirilen ararda, yurtdışına çıkış işlemlerinin yapılabilmesi için pasaport üzerine harç pulunun yapıştırılmış olması gerektiği vurgulandı. Karara göre, 'Yurtdışı Çıkış Harç Pulu'nun basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları tespite Maliye Bakanlığı yetkili olacak ve pullar, mal sandıklarınca veya Maliye Bakanlığı'nca tayin edilecek yerlerde satılacak. Hudut çıkış kapılarında ise
çıkış işlemlerini yapan emniyet görevlileri tarafından 'Yurtdışı Çıkış Harç Pulu'nun pasaport üzerine yapıştırılıp yapıştırılmadığı kontrol edilecek ve
çıkış kaşesi harç pulu üzerine basılmak suretiyle iptal edilecek. 1 Ağustos 2001 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan bu kararın hükümleri Maliye Bakanı'nca yürütülecek.