'Yurtdışı eğitimi yarım kalanın atanması' iptal

Danıştay 8. Dairesi, lisansüstü eğitim amacıyla burslu olarak yurtdışına gönderilen, ancak eğitimini tamamlamayanların sınav şartı aranmaksızın açıktan kamu görevine atanmasına ilişkin Devlet Personel Başkanlığı tebliğinin yürütmesini durdurdu.

ANKARA - Danıştay 8. Dairesi, lisansüstü eğitim amacıyla burslu olarak yurtdışına gönderilen, ancak eğitimini tamamlamayanların sınav şartı aranmaksızın açıktan kamu görevine atanmasına ilişkin Devlet Personel Başkanlığı tebliğinin yürütmesini durdurdu.
Hükümet, 5535 sayılı yasayla lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilen, ancak programdan ayrılanlara af çıkarmış, atamalara ilişkin esaslarsa genelge ve Devlet Personel Başkanlığı'nca yayımlanan tebliğle düzenlenmişti. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı (YÖK), Devlet Personel Başkanlığı tebliğinin tümüyle, yasanın uygulamasıyla ilgili genelgenin de açıktan atamaları düzenleyen bölümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açmıştı.
Danıştay 8. Dairesi, 5535 sayılı yasanın 1 ve 2. maddelerinin Anayasa'ya aykırılık iddialarını ciddi bularak, Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına karar verdi. Daire, Anayasa Mahkemesi'nce karar veri-lene kadar tebliğin ve ilgili genelgenin bazı bölümlerinin yürütmesini durdurdu.